Rasizem ni sprejemljiv

Če opazite ali doživite rasno diskriminacijo, nadlegovanje ali sovraštvo, ne sprijaznite se s tem; spregovorite.

Če ste žrtev rasističnega vedenja

 • Če ste bili napadeni ali so vam grozili z nasiljem, kontaktirajte policijo.
  • V nujnih ali življensko nevarnih okoliščinah, pokličite trojno nič -Triple Zero (000) in vprašajte za policijo.
  • Če potrebujete policijsko pomoč, vendar vam ne grozi neposredna nevarnost, pokličite telefonsko linijo za pomoč - Police Assistance Line (131 444).
 • Če ni posredi nasilja, in se vam zdi varno, se boste morda spoprijeli s situacijo tako, da jo neposredno rešite z osebo ali ljudmi, ki so vpleteni.
 • Če neposreden stik ne reši situacije ali se vam to ne zdi primerno, se lahko pritožite na komisijo za človeške pravice - Australian Human Rights Commission (AHRC).

Moč očividcev

Ko ljudje, ki so priča rasizmu, govorijo proti temu, s tem podpirate prizadeto osebo, rasistična oseba pa se lahko premisli o svojem vedenju. Ne izpostavljajte se tveganju. Če je varno, spregovorite in stojte ob žrtvi. Tudi preprost poteg je lahko močan.

Če opazite rasistično vedenje, lahko:

 • Se zavzamete  – izjasnite se, da je to rasizem, storilcu pa povejte, da ni dobrodošel
 • Podpirate žrtev – postavite se poleg prizadete osebe in jo vprašajte, če je v redu
 • Vzamete dokaze – zapišite dogodek v svoj telefon, fotografirajte storilca in ga prijavite oblastem

Avstralska komisija za človekove pravice ima nasvete za očividce, obiščite https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism

Rasna diskriminacija in vaše pravice

V Avstraliji je v nasprotju z zakonom, da se v javnosti počne nekaj, kar temelji na rasi, barvi, nacionalnem ali etničnem poreklu osebe ali skupine ljudi, kar bo verjetno užalilo, ponižalo, osramotilo ali zastrašilo.  Ta vrsta vedenja je razvrščeno kot rasno sovraštvo.

Primeri rasnega sovraštva lahko vključujejo:

 • rasno žaljivo gradivo na internetu, vključno  e-forume, spletne dnevnike, spletne strani za družbena omrežja in spletne strani za izmenjavo videosnemanj
 • rasno žaljive komentarje ali slike v publikacijah, kot so časopisi, revije ali ostale publikacije, kot so letaki
 • rasno žaljive govore na javnem shodu
 • rasno neprimerne komentarje na javnem mestu, kot je trgovina, delovno mesto, park, javni prevoz ali šola
 • rasno žaljive komentarje igralcev, gledalcev, trenerjev ali uradnih oseb na športnih prireditvah.

Namen zakona je vzpostaviti ravnovesje med pravico do svobodnega sporazumevanja (‘freedom of speech’) in pravico do življenja brez rasnega sovraštva. Nekatera dejanja morda niso v nasprotju z zakonom, če so “storjena razumno in v dobri volji”.

Rasna diskriminacija obstaja, če se z osebo ravna manj primerno kot z drugo osebo v podobnih razmerah zaradi njihove rase, barve, porekla, nacionalnega ali etničnega porekla ali priseljenskega statusa, na primer, zavrnitev najema hiše, ker je določenega rasnega porekla ali barve kože.

Rasna diskriminacija se zgodi, tudi kadar obstaja pravilo ali načelo, ki je enako za vse, vendar ima nepošten učinek na ljudi določene rase, barve, porekla, nacionalnega ali etničnega porekla ali priseljenskega statusa, na primer, če podjetje pravi, da zaposleni pri delu na smejo nositi klobukov ali drugih pokrival, saj bo to verjetno nepravično vplivalo na ljudi iz nekaterih rasnih/etničnih okolij.

Če doživite rasno diskriminacijo ali sovraštvo, se lahko pritožite na komisijo - Australian Human Rights Commission. Vloga pritožbe je enostavna, brezplačna in prilagodljiva.

Pritožbo lahko vložite pri Avstralski komisiji za človeške pravice- the Australian Human Rights Commission, obiščite www.humanrights.gov.au/complaints  

Nacionalna informacijska služba

Nacionalna informacijska služba Avstralske komisije za človekove pravice (NIS) zagotavlja informacije in napotnice za posameznike, organizacije in delodajalce o različnih vprašanjih človekovih pravic in diskriminaciji. Ta storitev je brezplačna.

NIS vam lahko:

 • nudi informacije o vaših pravicah in odgovornostih v skladu z zakonom o človekovih pravicah in zakonom proti diskriminacije
 • svetuje o tem, ali imate pravico vložiti pritožbo na Komisijo, ali če zakon velja za vašo situacijo
 • nudi nformacije o tem, kako vložiti pritožbo, odgovori na pritožbo ali obravnava posebna vprašanja o diskriminaciji
 • vas napoti k drugi organizaciji, ki vam morda lahko pomaga

Ne pozabite, da NIS ne nudi pravnih nasvetov.

NIS lahko kontaktirate na:

Služba za prevajanje in tolmačenje

Služba za prevajanje in tolmačenje (The Translating and Interpreting Service –TIS National) je storitev tolmačenja za ljudi, ki ne govorijo angleško. Večina TIS National storitev so brezplačne za osebe, ki ne govorijo angleško.

Svetovanje in Duševno zdravje

Nova storitev za podporo, ki je na voljo 24/7, je zasnovana posebno za pomoč ljudem v času pandemije COVID - 19 ter je brezplačna za vse Avstralce.

Storitev za podporo lahko dostopate prek spletne strani https://coronavirus.beyondblue.org.au/

Za storitve podpore v osebnih krizah in duševno zdravje se lahko kadar koli obrnete na Beyond Blue 1800 512 348 ali na Lifeline 13 11 14.

Podpora za otroke (Kids Helpline) je brezplačna storitev za mlade stare od 5 do 25 let. Otroci, najstniki in mladi lahko kadar koli pokličejo na 1800 551 800.