Sāuāina i Totonu o 'Āiga

O taimi faigata e le fa'asa'oina ai taimi faigata i le aiga. Afai o oe po o se tasi e te iloaina o lo'o a'afia i tulaga lamatia i totonu o le aiga pe sauaina foi, fa'afeso'ota'i le 1800RESPECT i le 1800 737 732 maua fua, fautuaga ma lagolago e le fa'alaua'iteleina. Avanoa i so'o se taimi, mo fafine ma tamaloloa. O lo'o maua foi le fesoasoani i luga o le initaneti i le http://www.1800respect.org.au/