Fiisooyinka iyo xadka

Xayiraadaha safareed

Xayiraadda safarka ayaa jirta oo ka horjoogsanaya dhammaan muwaadiniinta aan Australiyan ahayn iyo kuwa aan degganeyn inay soo galaan Australia.

Dadka laga reebay xayiraadda safarka waxaa ka mid ah xubnaha qoyska dhow ee muwaadiniinta Australiyaanka ah iyo deganeyaasha joogtada ah oo ay ka mid yihiin lammaanaha, kuwa ku tiirsan carruurta yar yar, mas'uuliyiinta sharciga ah iyo shuraakada la shaqeysa. Markaad timaaddo Australia, dhammaan dadka socotada ah waxaa laga doonayaa inay dhammaystiraan karantiil 14 maalmood.

Macluumaadka loogu talagalay dadka heysta fiisaha ku meel gaarka ah

Kuwa haysta Fiisooyinka doonaya inay ku sii nagaadaan Australia wixii ka dambeeya taariikhda dhicitaankooda fiisada waxay u baahan yihiin inay dalbadaan fiiso dheeri ah. Kuwa Visa haysta waa inay sahamiyaan fursadahooda fiisaha si ay u helaan fiiso cusub oo ku habboon duruufahooda oo ay hubiyaan inay dalban karaan iyo in kale.

Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan xayiraadaha safarka iyo fiisaha, booqo covid19.homeaffairs.gov.au .