Shakhsiyaadka iyo qoysaska

Siideynta goor hore keydka ee hawlgabnimada

Shakhsiyaadka sharci ahaan u leh wexey kadalbankaraan khadka tooska ah ee MyGov si ay u helaan illaa $ 10,000 oo ah keydkooda hawlgabnimo ka hor 31 Deseembar 2020.

Helitaanka keydkaaga hawlgabnimo goor hore waxay saameyn ku yeelan doontaa isku dheelitirka keydkooda hawlgabnimo waxayna ay saameyn kartaa dakhligaaga mustaqbalka howlgab. Tixgeli inaad doonatid talo dhaqaale ka hor inta aanad dalban sii-deynta goor hore ee keydkaaga hawlgabnimo.  

Ka hel wax badan oo kusaabsan sii-deynta qoor hore keydka hawlgabnimo www.ato.gov.au/early-access, ama inaad kula hadashid ATO luqaddaada, ka wac Adeegga Tarjumidda iyo Afcelinta (TIS National) 13 14 50.

Ka saarid la'aan guryaha

Ka saarid guryahya waxaa la joojoneyaa muddo lix bilood ah gobolka iyo territoriska. Mulkiileyaasha iyo kireystayaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ka hadlaan heshiis muddada-gaaban ah. Ka hubi dowlad-goboleedkaaga ama terteriskaaga wixii faahfaahin dheeri ah.

Xulashada qiyaasta qaadashada ugu yar ee hawlgabnimada

Shuruuddaha waxa ugu yar looga goosan karo hawlgabyada ku saleysan xisaabaadka iyo alaabada la midka ah waxaa hoos loo dhigay 50% sanadka 2019-20 iyo 2020-21 si looga caawiyo yareynta khasaaraha weyn ee suuqyada maaliyadeed ee ka dhashay mosiibada COVID-19,

Macluumaad dheeri ah, booqo www.ato.gov.au/drawdown

Bixinta JobKeeper

Bixinta JobKeeper waxay taageertaa meheradaha sida weyn ay u saameysay COVID-19 iyagoo ka caawinaya kharashaadka mushaharkooda shaqaalahooda, si dad badan oo Australiyaan ah ay u sii hayn karaan shaqooyinkooda una sii wadan lahaayeen dakhliga.

Cidda aad u shaqaysid ayaa ku soo ogaysiin doona haddii ay doonayaan inay dalbadaan lacagta JobKeeper labadii toddobaadba mar iyagoo adiga ku matalaya.

Macluumaad dheeri ah booqo www.ato.gov.au/jobkeeper

Ka dhig nidaamka mid nabad ah oo caddaalad ah

Waxaa si aad ah u kordhay khiyaanooyinka COVID-19 iyo khayaanada kale ee lala beegsanayo dadka Australiyaanka ah. Haddii aad u maleynaysid inuu kula soo xidhiidhey khaayin ama aad ka shakisan tahay emayl, SMS ama taleefan wicitaan, marka hore nala soo xidhiidh.                               

Haddii aadan waligaa hubin in is dhexgalka ATO uu run yahay, ha ka jawaabin. Ka wac khadka tooska ah ee 'ATO Scam Hotline' 1800 008 540 ama booqo www.ato.gov.au/scams.

Hadaad u maleynaysid inuu qof xaday ama si xun u adeegsaday aqoonsigaaga, waan ku caawin karnaa. Waxaan bixinnaa macluumaad, talo iyo caawimaad si aan uga caawino canshuur-bixiyeyaasha inay dib-u-dhisaan aqoonsigooda canshuureed.

Waxa kale oo aad nala soo socodsiin kartaa haddii aad dareentid in shaqsi ama ganacsi aanu samaynin wax sax ah www.ato.gov.au/tipoff.

Bixinta iyo adeegyada dowladda

Adeegyada Australiya waxaa laga yaabaa inay kaa caawiyaan dhaqaale ahaan xitaa haddii aadan hadda helin lacagta Centrelink. Uma baahnid inaad tagtid xarunta adeega. Waad isticmaali kartaa ikhtiyaaradayada adeegga-iskaa. Sidoo kale waad heli kartaa shaqaalaha bulshada. Haddii aad mar hore macmiil aheyd, waxaa jira isbeddelo ku yimid lacag-bixinnadayada iyo adeegyadeyda sababo la xidhiidha coronavirus (COVID-19). Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan dhowr luqadood ka eeg servicesaustralia.gov.au/covid19