Shakhsiyaadka iyo qoysaska

Siideynta goor hore keydka ee hawlgabnimada

Shakhsiyaadka sharci ahaan u leh iyo deganaashayaasha ku-meelgaadhka ah ee sharci ahaan u leh waxay awoodi karaan inay ku dalbadaan khadka tooska ah ee MyGov si ay u helaan illaa $ 10,000 oo ah keydkooda hawlgabnimo ka hor 1 Julaay 2020.

Laga bilaabo 1 Julaay 2020 ilaa 24ka Sebtember 2020, shaqsiyaadku waxay awoodi karaan inay helaan $ 10,000 oo dheeraad ah.

Helitaanka keydkaaga hawlgabnimo goor hore waxay saameyn ku yeelan doontaa isku dheelitirka keydkooda hawlgabnimo waxayna ay saameyn kartaa dakhligaaga mustaqbalka howlgab. Tixgeli inaad doonatid talo dhaqaale ka hor inta aanad dalban sii-deynta goor hore ee keydkaaga hawlgabnimo.  

Ka hel wax badan oo kusaabsan sii-deynta qoor hore keydka hawlgabnimo www.ato.gov.au/coronavirus , ama haddii aad jeceshahay inaad kula hadashid ATO luqaddaada, ka wac Adeegga Tarjumidda iyo Afcelinta (TIS National) 13 14 50.

Ka saarid la'aan guryaha

Ka saarid guryahya waxaa la joojoneyaa muddo lix bilood ah gobolka iyo territoriska. Mulkiileyaasha iyo kireystayaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ka hadlaan heshiis muddada-gaaban ah. Ka hubi dowlad-goboleedkaaga ama terteriskaaga wixii faahfaahin dheeri ah.

Xulashada qiyaasta qaadashada ugu yar ee hawlgabnimada

Shuruuddaha waxa ugu yar looga goosan karo hawlgabyada ku saleysan xisaabaadka iyo alaabada la midka ah waxaa hoos loo dhigay 50% sanadka 2019-20 iyo 2020-21 si looga caawiyo yareynta khasaaraha weyn ee suuqyada maaliyadeed ee ka dhashay mosiibada COVID-19,

Macluumaad dheeri ah, booqo www.ato.gov.au/drawdown

Ka dhig nidaamka mid nabad iyo caddaalad ah

Waxaa si weyn u kodhey dadka Australiyaanka ah ee lala bartilmaameedsanayo COVID-19 iyo khiyaanooyinka kale. Haddii aad u maleynaysid inuu kula soo xidhiidhay khaayin ama aad ka shakisan tahay emayl, SMS ama taleefan wicitaan, marka hore nala soo xiriir.

Wixii macluumaad dheeri ah booqo www.ato.gov.au/scams.

Haddii aad ka walwalsan tahay in canshuurtaada ama macluumaadkaaga keydka hawlgabkaaga la xaday ama la istcimaaley iyadoon ogolaanshahaaga lagaa heysan waa inaad:

  • Hubi akowkaaga MyGov haddii aad leedahay oo hubso in faahfaahintaadu weli sax tahey
  • Kala xidhiidh Xarunta Taageerada Aqoonsiga Macmiilka 1800 467 033 si ay kaaga caawiso inaad ilaalisid aqoonsigaaga cashuurta.

Waxa kale oo aad nala soo socodsiin kartaa haddii aad dareentid in shaqsi ama ganacsi aanu samaynin wax sax ah www.ato.gov.au/tipoff.

Bixinta iyo adeegyada dowladda

Adeegyada Australiya waxaa laga yaabaa inay kugu caawiyaan dhaqaale ahaan xitaa haddii aadan hadda helin lacagta Centrelink. Uma baahnid inaad tagtid xarunta adeega. Waad isticmaali kartaa adeegga-iskaa aad u sameynsan kartid. Sidoo kale waad heli kartaa shaqaalaha bulshada. Haddii aad mar hore macmiil aheyd, waxaa jira isbeddelo ku yimid lacag bixintayada iyo adeegyadeyda sababo la xidhiidha karonfayras ‘coronavirus’ (COVID-19). Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan dhowr luqadood tag servicesaustralia.gov.au/covid19