Talaalada covid-19

Haysashada tallaal ammaan ah oo wax ku ool ah oo COVID-19 ah oo loo heli karo qof kasta oo jooga Australiya ayaa kaa caawin doona adiga, qoyskaaga iyo bulshadaadaba   in laga ilaaliyo cudurka coronavirus.

Tallaallada COVID-19 waa u bilaash qof walba oo Australia jooga, xitaa haddii aadan ahayn muwaadin Australiyaan ah ama deganaansho rasmi ah. Tan waxaa ka mid ah dadka aan haysan kaarka caafimaadka, booqdayaasha dibadda,  ardayda caalamiga ah, shaqaalaha muhaajiriinta ah iyo magangelyo-doonka.

Macluumaad caafimaadka ah oo luuqadaada ku qoran booqo: https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

Warqada Xaqiiqda