Biznese

Vazhdimi i JobKeeper

Pagesa JobKeeper, që fillimisht është deshur të vlen deri më 27 shtator 2020, do të vazhdon të jetë e disponueshme për bizneset e pranueshme (përfshirë ata të vetëpunësuar) dhe organizatat joprofitabile deri më 28 mars 2021.  

Për një përmbledhje për ndryshimet e ardhshme ju lutem referohuni treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension.

Pagesa JobKeeper

Pagesa qeveritare JobKeeper  është një subvencion për bizneset  e prekura dukshëm nga koronavirusi (COVID-19).

Punëdhënësit e pranueshëm, tregëtarët individual dhe entitete tjera mund të aplikojnë për të marrur pagesa JobKeeper për punonjësit e tyre të pranueshëm. Kjo do t’u paguhet punëdhënësve pas çdo muaji nga ATO.

Bizneset mund të regjistrohen për pagesë JobKeeper përmes portalit për biznes ATO, në shërbimet online ATO duke përdorur myGov nëse jeni një tregëtar individual, apo përmes një agjenti të regjistruar tatimor apo BAS.

Për informacione në lidhje me mbështetjen dhe asistencën ekzistuese JobKeeper që është në dispozicion nga ATO vizitoni www.ato.au/JobKeeper.

Sigurimi i fluksit të parave për të paguar faturat dhe rrogat

Biznese dhe organizata joprofitabile (NFP) të pranueshme që punësojnë staf do të marrin në nga $20,000 deri më $100,000 sasi para të gatshme duke paraqitur deklaratat e tyre të aktivitetit deri në muajin apo tremujorshin e shtatorit 2020.   

Më shumë informacione në:

Praktikantët dhe stazhantët

Qeveria po mbështet zhvillimin e vazhdueshëm të fuqisë punëtore të shkathët të Australisë dhe po ndihmon bizneset e pranueshme për të mbajtur praktikantët dhe stazhantët duke u ofruar një rrogë subvencionuese prej 50 përqind deri në 21,000$.

Më shumë informacione:

Kreditë dhe huamarrjet

Një skemë e re garantuese e koronavirusist për SVM (sipërmarrjet e vogla dhe të mesme) do të thotë se mund të keni qasje në huamarrje shtesë nga huadhënësit participues për t’ju mbështetur në muajt në vijim.  

Qeveria do të siguron një garancion prej 50 përqind për huadhënësit e SVM-së për huamarrjet e reja të pasiguruara që do të përdoren për kapital punues. 

Qeveria gjithashtu po siguron një lirim nga obligimet huadhënëse përgjegjëse për huadhënësit duke siguruar një kredi për klientët ekzistues të bizneseve të vogla.

Ky lirim është për gjashtë muaj dhe zbatohet për çfarëdo kredie për qëllime biznesi, përfshirë kredi të reja, rritje të limitit kreditor dhe variacione kreditore dhe ristrukturime. 

Mbështetja për regjionet dhe sektorët 

Qeveria ka caktuar 1 milijardë $ për mbështetje të komuniteteve, regjioneve dhe industrive që më shumë janë prekur nga shpërthimi i koronavirusit. Këto fonde do të jenë në dispozicion për të ndihmuar gjatë shpërthimit dhe për të ndihmuar në rimëkëmbje. Përveç kësaj, qeveria është duke ndihmuar industrinë e transportit ajror përmes një pakete deri në 715 milionë $. 

Investimi në biznesin tuaj

Pragu instant i zbritjeve të aseteve është rritur nga 30,000$ në 150,000$ për biznese me një qarkulim vjetor të akumuluar prej më pak se 500 milionë $.

Qoftë nëse bleni mjete të reja për depon tuaj apo për një traktor të përdorur, biznesi juaj mund të përfiton nga zbritja instant e zgjeruar e aseteve deri më 31 dhjetor 2020.  

Zbritjet e përshpejtuara të amortizimit gjithashtu do të jenë në dispozicion për biznese të pranueshme përmes një iniciative stimuluese investimi 15 mujore.

Më shumë informacione:

Instant zbritja e aseteve për biznese të pranueshme (Instant asset write-off for eligible businesses)

Mbështetja e investimit në biznes- Amortizimi i përshpejtuar (Backing business investment – accelerated depreciation)

Gjithashtu shikoni: