Dhuna në familje

Kohët e vështira nuk i arsyetojnë momentet e vështira në shtëpi. Nëse ju apo dikë që njihni është i prekur nga dhuna apo abuzimi në familje, kontaktoni 1800RESPECT falas në 1800 737 732 , këshillim dhe mbështetje konfidenciale. Në çdo kohë në dispozicion, për gratë dhe burrat.  Mbështetja Online gjithashtu është në dispozicion në http://www.1800respect.org.au/