Individët dhe amvisëritë

Lëshimi i hershëm i pensionit  

Individët e pranueshëm mund të aplikojnë përmes  myGov për të pasur qasje në 10,000$ në pensionin e tyre para datës 31 dhjetor 2020.   

Qasja në pension do të ndikon në bilancin tuaj dhe mund të ndikon edhe në të ardhurat tuaja në pension. Konsideroni të kërkoni këshillë financiare para se të aplikoni për lëshim të hershëm të pensionit.  

Më shumë informacione për lëshim të hershëm për pensionit në www.ato.gov.au/early-access apo të flisni me ATO në gjuhën tuaj, thirrni Shërbimin për përkthim dhe interpretim (TIS National) në 13 14 50.

Nuk ka dëbime  

Dëbimet do të ndalen për gjashtë muaj nga ana e qeverisë të shteteve dhe territoreve. Pronarët e tokave dhe qiramarrësit inkurajohen të flasin për marrëveshje të reja afatshkurte. Shihni në qeverinë tuaj përkatëse të shtetit apo territorit për më shumë detaje.  

Opcionet për shkallë minimale të rënies për pensionistët

Kërkesa minimale për rënie për pensione të bazuara në llogari dhe për produkte të ngjajshme është zvogëluar për 50% për të ardhurat vjetore për 2019-20 dhe 2020-21 për të ndihmuar zbutjen e humbjeve të konsiderueshme në tregjet financiare si rezultat i pandemisë së COVID-19.

Për më shumë informacione, vizitoni www.ato.gov.au/drawdown

Pagesa JobKeeper

Pagesa JobKeeper mbështet bizneset që janë dukshëm të prekura nga COVID-19 duke u ndihmuar me kostot e pagave të punonjësve të tyre, ashtu që më shumë australianë të mbajnë vendet e tyre të punës dhe të vazhdojnë të kenë të ardhura.  

Punëdhënësi juaj do t’ju njofton nëse ata kanë për qëllim të kërkojnë në emrin tuaj një pagesë për periudhë dyjavore JobKeeper.

Për më shumë informacione vizitoni www.ato.gov.au/jobkeeper

Mbajtja e sistemit sigurt dhe pastërt

Ka pasur një rritje të konsiderueshme të numrit të mashtrimeve COVID-19 dhe mashtrimeve tjera që kishin si cak australianët.. Nëse mendoni se keni qenë të kontaktuar nga ndonjë mashtrues apo ndonjë të dyshimtë në lidhje me ndonjë e-mail, SMS apo thirrje telefonike, së pari na kontaktoni neve.   

Nëse nuk jeni të sigurt se një lidhje ATO nuk është e vërtetë, mos u përgjigjeni. Thirrni Linjën ATO për mashtrime në 1800 008 540 apo vizitoni www.ato.au/scams.

Nëse mendoni se dikush ka vjedhur apo keqpërdorur identitetin tuaj, ne mund t’ju ndihmojmë, ju ofrojmë informacione, këshillim dhe asistencë për të ndihmuar taksapaguesit të rivendosin identitetet e tyre të tatimit.

Gjithashtu mund të na njoftoni nëse ndjeni se një individ apo biznes nuk po bën punën e duhur në  www.ato.gov.au/tipoff.

Pagesat dhe shërbimet e qeverisë

Services Australia mund t’ju ndihmon financiaristh edhe nëse nuk keni marrur një pagesë Centrelink. Nuk ka nevojë të shkoni tek një qendër e shërbimit. Mund t’i përdorni opcionet tona për vetëshërbim. Gjithashtu mund t’i qaseni një punëtorit social. Nëse veçmë jeni klient, ka ndryshime në pagesat dhe shërbimet si pasojë e koronavirusit (COVID-19). Për më shumë infromacione në më shumë gjuhë vizitoni servicesaustralia.gov.au/covid19