Shërbimet e përkthimit

Kjo faqe në internet përdor një kombinim të shërbimeve automatike të përkthimit, dhe përkthime nga përkthyes të akredituar NAATI.

Përkthime të akredituara nga NAATI

Në shumicën e rasteve, informacionet kryesore në këtë sit janë përkthyer nga përkthyes të akredituar nga NAATI. Kur është ky rast, ne e kemi treguar këtë në shtyllën e faqeve.

Të gjitha fletët e faktit që mund të shkarkohen janë përkthyer nga përkthyes të akredituar NAATI.

Shërbime automatike të përkthimit

Ne kemi përdorur shërbime automatike të përkthimit për të siguruar tekstin në gjuhë për faqen kryesore, dhe elementë të tjerë diskrete të faqes në internet.