Vaksinat COVID-19

Duke pasur një vaksinë të sigurt dhe efektive COVID-19 në dispozicion për të gjithë në Australi do t'ju ndihmojë të mbroheni ju, familjen tuaj dhe komunitetin tuaj nga koronavirusi.

Vaksinat COVID-19 do të jenë falas për të gjithë në Australi, edhe nëse nuk jeni shtetas australian ose banor i përhershëm. Kjo përfshin njerëz pa një kartë Medicare, vizitorë nga jashtë vendi, studentë ndërkombëtarë, punëtorë emigrantë dhe azilkërkues.

Për më shumë informacione në gjuhën tuaj vizitoni: https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

Fleta informuese