Vaksinat COVID-19

Ne inkurajojmë çdonjërin që jeton në komunitetin australian të imunizohet. Kjo është në linjë me këshillën shëndetësore.

Vaksinat kundër COVID-19 janë falas për çdonjërin në Australi, përfshirë:

  • mbjatësit e vizave australiane
  • vizotorët nga jashtë vendi
  • studentët ndërkombëtarë
  • punëtorët migrantë
  • azilkërkuesit, dhe
  • njerëzit që nuk kanë vizë valide.

Kur vaksinohen njerëzit në Australi, nuk merren informacione për statusin e tyre migrues apo të shtetësisë. 

Nuk ka nevojë të jeni të pranueshëm apo të regjistruar me Medicare për të bërë vaksinimin falas kundër COVID-19. Për të gjetur një klinikë ku nuk ju duhet kartelë Medicare, përdorni COVID-19 Vaccine Eligibility Checker.

Për më shumë informacione në lidhje me programin e vaksinimit kundër COVID-19 në gjuhën tuaj, vizitoni COVID-19 vaccine information in your language.

Fleta informuese