Безбедност друштвене заједнице и услуге

Информације за одржавање безбедности наше друштвене заједнице током епидемије COVID-19.