Безбедност и здравље на раду

Организација Safe Work Australia је издала смернице којима помаже предузећима и појединцима да разумеју своје дужности према законима о безбедности и здрављу на раду и како да контролишу ризике током COVID-19 пандемије.

За више информација, погледајте swa.gov.au/coronavirus