Појединци и домаћинства

Раније повлачење новца из пензијског фонда

Дo 31. децембра 2020. појединци могу да поднесу молбу за повлачење највише $10.000 из њихових пензијских фондова онлајн преко myGov.

Ако новац повучете из пензијског фонда раније, уштеђевина у пензијском фонду ће вам се смањити и то ће утицати на ваш будући приход када будете отишли у пензију. Размислите да ли треба да затражите финансијски савет пре него што поднесете молбу за повлачење новца из пензијског фонда раније.

Више информација о ранијем повлачењу новца из пензијског фонда ћете наћи на www.ato.gov.au/early-access или разговарајте са Аустралијском пореском управом – ATO – на вашем језику, позовите Службу за превођење и тумачење (Translating and Interpreting Service - TIS National) на 13 14 50.

Неће бити исељавања станара

Владе држава и територија ће исељавање станара обуставити на шест месеци. Станодавци и станари се подстичу да разговарају и постигну краткорочни споразум. Детаље ћете сазнати од надлежних власти ваше државе или територије.

Опције које се односе на минималне исплате за пензионере

Обавезне минималне исплате пензија са рачуна и сличних производа су смањене за 50% за 2019-20. и 2020-21. финансијску годину да би се помогло у ублажавању значајних губитака на финансијским тржиштима услед пандемије коју је изазвао COVID-19.

За више информација, погледајте www.ato.gov.au/drawdown

JobKeeper Payment

Исплата под називом JobKeeper пружа помоћ предузећима која су у значајној мери погођена епидемијом COVID-19 тако што олакшава исплату плата радницима да би што више грађана Аустралије могло да задржи посао и настави да остварује приход.

Ваш послодавац ће вам рећи ако има намеру да потражује двонедељну исплату JobKeeper у ваше име.

За информације, погледајте www.ato.gov.au/jobkeeper

Одржавање безбедног и праведног система

Дошло је до значајног повећања превара повезаних са COVID-19, као и других врста превара које су усмерене на грађане Аустралије. Ако сматрате да вас је контактирао преварант или вам се нека електронска пошта, SMS порука или телефонски позив учине сумњиви, прво проверите код нас.

Ако икада посумњате да комуникација не потиче од Аустралијске пореске управе, немојте да одговорите. Позовите телефонску службу Аустралијске пореске управе за преваре - ATO Scam Hotline - на 1800 008 540 или погледајте www.ato.gov.au/scams.

Ако сматрате да је ваш идентитет украден или злоупотребљен, ми можемо да вам помогнемо. Ми дајемо информације, савете и помоћ да поново успоставите свој порески идентитет.

На www.ato.gov.au/tipoff такође можете да нам пријавите појединце или фирме које поступају противзаконито.

Исплате и услуге владе

Services Australia можда може да вам помогне финансијски чак и ако још не примате никакву Centrelink исплату. Не морате да идете у услужни центар. Можете да користите наше опције за самопослуживање. Такође имате приступ и социјалном раднику. Ако сте већ наша странка, треба да знате да је дошло до промена у нашим исплатама и услугама због корона вируса - coronavirus (COVID-19). За више информација на језицима осим енглеског, погледајте servicesaustralia.gov.au/covid19