Помоћ за предузећа и финансијска помоћ

На располагању су информације о буџету за 2021/22. годину, као и информације о финансијској помоћи и безбедности и здрављу на раду за предузећа, појединце и домаћинства.