Предузећа

Продужење расположивости исплате JobKeeper

JobKeeper Payment је привремена исплата за коју је приликом увођења било предвиђено да се исплаћује до 27. септембра 2020. године, али која ће до 28. марта 2021. и даље бити на располагању предузећима (укључујући и приватнике) и непрофитним организацијама која/е испуњавају услове за примање ове исплате.

Резиме предстојећих промена ћете наћи на treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension.

JobKeeper Payment

Исплата владе под називом JobKeeper Payment је привремена субвенција за предузећа која су у значајној мери погођена економским последицама корона вируса - coronavirus (COVID-19).

Послодавци, приватници и друга правна лица која имају право на помоћ могу да поднесу молбу за исплату JobKeeper за оне раднике који испуњавају услове. Исплату у месечним ратама врши Аустралијска пореска управа (АТО) директно послодавцу.

Предузећа могу да се пријаве за исплату JobKeeper преко пословног портала Аустралијске пореске управе (ATO's Business Portal) у онлајн услугама Аустралијске пореске управе, преко myGov, а ако сте приватник можете да се пријавите и преко регистрованог пореског или BAS агента.

За информације о постојећој помоћи JobKeeper и другим врстама помоћи које пружа Аустралијска пореска управа, погледајте www.ato.gov.au/JobKeeper.

Осигуравање протока готовине за рачуне и плате

Предузећа и непрофитне (not-for-profit - NFP) oрганизације које запошљавају раднике и испуњавају услове ће примити између $20.000 и $100.000 за поспешивање протока готовине ако поднесу извештај о пословној активности до месеца септембра или до септембарског тромесечја 2020.

За више информација:

Ученици у привреди и приправници

Влада подржава наставак развоја стручне радне снаге у Аустралији и помаже предузећима која имају право на помоћ да задрже ученике у привреди и приправнике тако што им нуди субвенцију за 50 одсто плата, а највише до $21.000.

За више информација:

Кредити и зајмови

Нови план уведен због корона вируса, под називом Coronavirus SME Guarantee Scheme вам омогућује да добијете додатне зајмове од финансијских установа које учествују у плану да би вам се помогло током наредних месеци.

Влада ће финансијским установама које учествују у плану SME дати гаранцију од 50 одсто за нове неосигуране кредите за радни капитал.

Влада финансијским установама које одобравају кредите постојећим малим предузећима такође даје изузеће од обавезе одговорног давања зајмова.

То изузеће ће бити на снази шест месеци и односиће се на било који кредит који се подиже у пословне сврхе, укључујући нове кредите, повећање кредитног лимита и кредитне варијације и реструктурирања.

Подржавање регија и сектора

Влада је одвојила $1 милијарду за подршку друштвених заједница, регија и индустријских грана које су најтеже погођене епидемијом вируса корона. Та средства ће бити на располагању за помоћ током епидемије и опоравка. Поврх тога, влада пружа помоћ и нашој авио-индустрији пакетом од $715 милиона.

Улагање у ваше предузеће

Лимит имовине која се одмах отписује (одбија од пореза) је повећан са $30.000 на $150.000 за предузећа чији је укупни годишњи обрт мањи од $500 милиона.

Без обзира да ли купујете нову опрему за складиште или половни трактор, до 31. децембра 2020. године ваша фирма може да искористи овај повећани и проширени лимит за куповину имовине који се одмах одбија од пореза.

Одбици за убрзану амортизацију ће такође бити на располагању предузећима која имају право на њих, преко 15-месечне иницијативе за подстицај улагања.

За више информација:

Моментални oтпис издатака за куповину имовине за фирме које испуњавају услове - Instant asset write-off for eligible businesses

Подржавање пословних улагања – убрзана амортизација - Backing business investment – accelerated depreciation

Погледајте и: