За појединце и домаћинства

Неће бити исељавања станара

Владе држава и територија ће исељавање станара обуставити на шест месеци. Станодавци и станари се подстичу да разговарају и постигну краткорочни споразум. Детаље ћете сазнати од надлежних власти ваше државе или територије.

Опције које се односе на минималне исплате за пензионере

Обавезне минималне исплате пензија са рачуна и сличних производа су смањене за 50% за 2019-20. и 2020-21. финансијску годину да би се помогло у ублажавању значајних губитака на финансијским тржиштима услед пандемије COVID-19.

За више информација, погледајте www.ato.gov.au/drawdown

JobKeeper Payment

Исплата владе под називом JobKeeper Payment је била привремена субвенција за предузећа која су у значајној мери погођена епидемијом коју је изазвао вирус корона (COVID-19).

Послодавци, приватници и друге фирмe и организацијe које су испуњавале услове за ову исплату су могле да поднесу молбу за примање исплате JobKeeper Payment за своје раднике који су имали право на њу. Исплату је вршила Аустралијска пореска управа (АТО) послодавцима у месечним ратама, уназад.

Фирме приватника су могле да се пријаве за JobKeeper Payment преко пословног портала Аустралијске пореске управе - ATO's Business Portal, путем онлајн услуга Аустралијске пореске управе, преко свог myGov налога или преко регистрованог пореског или BAS агента.

За информације o исплати JobKeeper Payment, погледајте www.ato.gov.au/JobKeeper.

JobMaker Hiring Credit

План под називом JobMaker Hiring Credit је подстрек за предузећа да запосле додатне раднике између 16–35 година старости.

Послодавци са правом на овај план могу да добију исплате JobMaker Hiring Credit за сваког додатног радника из те старосне групе кога запосле између 7. октобра 2020. и 6. октобра 2021.

За више информација погледајте www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit

Одржавање безбедног и праведног система

Чувајте се превара којима је циљ да вас наведу на то да платите новац или да им дате своје личне податке.

Преваранти често тврде да су из неке организације у коју грађани имају поверење, на пример из Аустралијске пореске управе (АТО). Ако икада посумњате да комуникација не потиче од Аустралијске пореске управе, немојте да одговорите. За више информација можете да назовете телефонску службу Аустралијске пореске управе за преваре - ATO Scam Hotline - на 1800 008 540 или погледајте www.ato.gov.au/scams.

Исплате и услуге владе

Services Australia можда може да вам пружи финансијску помоћ чак и ако још не примате никакву Centrelink исплату. Не морате да идете у услужни центар. Можете да користите наше опције за самопослуживање. Такође имате приступ и социјалном раднику. Ако сте већ наша странка, треба да знате да је дошло до промена у нашим исплатама и услугама због вируса корона - coronavirus (COVID-19). За више информација на језицима осим енглеског, погледајте servicesaustralia.gov.au/covid19