За предузећа

JobKeeper Payment

Исплата владе под називом JobKeeper Payment је била привремена субвенција за предузећа која су у значајној мери погођена епидемијом коју је изазвао вирус корона (COVID-19).

Послодавци, приватници и друге фирме и организације које су испуњавале услове за ову исплату су могле да поднесу молбу за примање исплате JobKeeper Payment за своје раднике који су имали право на њу. Исплату је вршила Аустралијска пореска управа (АТО) послодавцима у месечним ратама, уназад.

Фирме приватника су могле да се пријаве за JobKeeper Payment преко пословног портала Аустралијске пореске управе - ATO's Business Portal, путем онлајн услуга Аустралијске пореске управе, преко свог myGov налога или преко регистрованог пореског или BAS агента.

За информације o исплати JobKeeper Payment, погледајте www.ato.gov.au/JobKeeper.

Осигуравање протока готовине за рачуне и плате

Предузећа и непрофитне (not-for-profit - NFP) oрганизације које запошљавају раднике и испуњавају услове ће примити између $20.000 и $100.000 за поспешивање протока готовине ако поднесу месечне и тромесечне извештаје о пословној активности од марта 2020. до септембра 2020.

За више информација:

Ученици у привреди и приправници

Влада подржава наставак развоја стручне радне снаге у Аустралији и помаже предузећима која имају право на помоћ да задрже ученике у привреди и приправнике тако што им нуди субвенцију за 50 одсто плата, а највише до $21.000.

За више информација:

Кредити и зајмови

Нови план уведен због вируса корона, под називом Coronavirus SME Guarantee Scheme вам омогућује да добијете додатне зајмове од финансијских установа које учествују у плану да би вам се помогло током наредних месеци.

Влада ће финансијским установама које учествују у плану SME дати гаранцију од 50 одсто за нове неосигуране кредите који се подижу за радни капитал.

Влада финансијским установама које одобравају кредите постојећим малим предузећима такође даје изузеће од обавезе одговорног давања зајмова.

То изузеће ће бити на снази шест месеци и односиће се на било који кредит који се подиже у пословне сврхе, укључујући нове кредите, повећање кредитног лимита и кредитне варијације и реструктурирања.

Подржавање регија и сектора

Влада је одвојила $1 милијарду за подршку друштвених заједница, регија и индустријских грана које су најтеже погођене епидемијом вируса корона. Та средства ће бити на располагању за помоћ током епидемије и опоравка. Поврх тога, влада пружа помоћ и нашој авио-индустрији пакетом од $715 милиона.

Привремене мере у оквиру плана под називом JobMaker Plan за помоћ предузећима

У оквиру буџета за 2020–21. годину, влада уводи више мера којима жели да помогне предузећима да се опораве од утицја пандемије коју је изазвао вирус корона (COVID-19).

Tе мере се односе на потраживање пореских олакшица, одбитака и амортизацијских трошкова имовине приликом подношења пореске пријаве. Тим мерама ће се помоћи предузећима да преброде економски утицај пандемије COVID-19 током 2020–21. и 2021–22. финансијске године.

Те мере укључују:

  • План под називом JobMaker Hiring Credit
  • Привремено одбијање целокупних пословних трошкова (Temporary full expensing)
  • Ретроактивно пријављивање губитка (Loss carry back)
  • Подржавање инвестиција у предузећа – убрзана амортизација (accelerated depreciation)
  • Тренутни отпис имовине (Instant asset write-off)
  • Повећање граничног износа обрта (turnover threshold) за мала предузећа