Elimu

Msaada wa ziada hupewa kwa wanafunzi, wazazi na watoaji elimu wakati tunaposhughulikia kupunguza uenezaji wa COVID-19.