Visa na mpaka

Vizuio vya usafiri

Marufuku ya usafiri yapo ambayo yanazuia raia wote wa nchi badala ya Australia pamoja na watu ambao sio wakaazi kuingia nchini Australia.

Watu wanaosamehe kutoka marufuku ya usafiri ni pamoja na wanafamilia wa karibu wa raia wa Australia na wakaazi wa kudumu ikiwemo pamoja na mke/mume, watoto wanaotegemea kulelewa, walezi wa sheria na wenzi halisi. Baada ya kuwasili nchini Australia, wasafiri wote wanahitajika kumaliza karantini za siku 14.

Habari kwa wamiliki wa viza ya muda

Wamiliki wa viza ambao wanataka kubaki nchini Australia baada ya tarehe ya mwisho ya viza yao ya kisasa wanahitajika kuomba viza nyingine. Wamiliki wa viza wanapaswa kuchunguza chaguzi zao za viza ili kugundua viza mpya inayofaa kwa hali zao na kuangalia kama wanaweza kuomba hii.

Kwa habari zaidi juu ya vizuio vya usafiri na vya viza, angalia covid19.homeaffairs.gov.au