தனிநபர் மற்றும் குடும்பங்கள்

ஓய்வு நிதியான 'சூப்பர்' - இல் இருந்து முன்கூட்டியே பணம் எடுத்தல்

தகுதி பெறும் தனிநபர்கள் இணைய வழியில் ‘myGov’ வாயிலாக 1 ஜூலை 2020 வரை தமது ‘ஓய்வுகால நிதி’(superannuation)யில் இருந்து 10,000 டாலர்கள் வரைக்கும்  பெறுவதற்காக டிசம்பர் 31 2020-இற்கு முன்பாக விண்ணப்பிக்க இயலும்.

உங்களுடைய ‘சூப்பர்’-இல் இருந்து பணத்தை முன்கூட்டியே எடுப்பதன் காரணமாக உங்களுடைய ‘சூப்பர்’ பாக்கித் தொகையில் பாதிப்பு ஏற்படும், மற்றும் உங்களுடைய எதிர்கால ஓய்விற்கான வருமானம் பாதிக்கப்படக்கூடும். ‘சூப்பர்’-இல் இருந்து முன்கூட்டியே பணத்தை எடுப்பதற்கு முன்பாக நிதியாலோசனையை நாடுவதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.

‘சூப்பர்’-இல் இருந்து முன்கூட்டியே பணத்தை எடுப்பதைப் பற்றிய மேலதிகத் தகவல்களை

www.ato.gov.au/early-access எனும் வலைத்தலப் பக்கத்தில் காணுங்கள், அல்லது ATO -உடன் நீங்கள் உங்கள் மொழியில் பேச விரும்பினால், 13 14 50 -இல் ‘மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் மொழிபெயர்த்துரைப்பு சேவை’(Translating and Interpreting Service (TIS National)-யை அழையுங்கள்.

வாடகைதாரர் வெளியேற்றல்கள் இருக்காது

அனைத்து மாநில மற்றும் எல்லைப்பகுதி அரசுகளாலும் வாடகைதாரர்கள் வெளியேற்றப்படுவது ஆறு மாதங்களுக்கு நிறுத்திவைக்கப்படும். குறுகியகால ஒப்பந்தங்களைப் பற்றிப் பேசுமாறு வீட்டு உரிமையாளர்களும் வாடகைதாரர்களும் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றனர். மேலதிகத் தகவல்களுக்கு உங்களுடைய மாநில மற்றும் எல்லைப்பகுதி அரசுடன் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கானக் குறைந்தபட்ச ‘பணம்-எடுப்பு’ (drawdown) வீதம் குறித்த தெரிவுகள்

‘கோவிட்-19’ பெருந்தொற்றின் காரணமாக நிதிச் சந்தைகளில் ஏற்பட்ட கணிசமான இழப்புகளை மிதப்படுத்துவதில் உதவுவதற்காக 2019-20 மற்றும் 2020-21 நிதி ஆண்டுகளுக்காக, ‘சூப்பர்’-இல் இருந்து உருட்டப்பட்டப் பணம் உள்ள கணக்குகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓய்வூதியங்கள் மற்றும்  இது போன்ற மற்ற திட்டங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து பணம் எடுப்பதற்கானக் குறைந்தபட்சத் தேவைகள் 50 சதவீதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலதிகத் தகவல்களுக்கு www.ato.gov.au/drawdown எனும் வலைத்தளப் பக்கத்திற்குச் செல்லுங்கள்.

‘ஜாப்-கீப்பர்’ கொடுப்பனவு

அதியளவு ஆஸ்திரேலியர்கள் தமது வேலைகளைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு வருமானம் ஒன்றை ஈட்டும் விதத்தில், ‘கோவிட்-19’-இனால் கணிசமான அளவிற்குப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள வர்த்தகங்களுக்கு அவர்களுடைய தொழிலாளர்களின் சம்பளச் செலவுகளில் ‘ஜாப்-கீப்பர்’ கொடுப்பனவு உதவுகிறது.

இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு முறை கொடுக்கப்படும் ‘ஜாப்-கீப்பர்’ கொடுப்பனவு உதவித்தொகைக்காக உங்கள் சார்பாக கோரிக்கை விடுக்க உங்களுடைய முதலாளி உத்தேசித்தால், அதை அவர் உங்களுக்கு அறிவிப்பார்.

மேலதிகத் தகவல்களுக்கு www.ato.gov.au/jobkeeper எனும் வலைத்தலத்திற்குச் செல்லுங்கள்.

அரச முறைமையைப் பாதுகாப்பானதாகவும் நியாமானதாவும் வைத்திருத்தல்

ஆஸ்திரேலியர்களை இலக்கு வைக்கும் ‘கோவிட்-19’ மோசடிகள் மற்றும் இதர மோசடிகளில் கணிசமான உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. மோசடி நபர் ஒருவரால் நீங்கள் தொடர்புகொள்ளப்பட்டிருந்தாலோ, மின்னஞ்சல், குறுஞ்செய்தி அல்லது தொலைபேசி அழைப்பு ஒன்றைப் பற்றி உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தாலோ, அதைப் பற்றி எம்முடன் முதலில் சோதித்துக்கொள்ளுங்கள்.

ATO உங்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பாடல் உண்மையானதுதானா என்பது உங்களுக்கு உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், அதற்குப் பதில் அளிக்காதீர்கள். 1800 008 540-இல் ‘ATO மோசடி அவசர அழைப்’(ATO Scam Hotline)பினை அழையுங்கள், அல்லது www.ato.gov.au/scams எனும் வலைத்தலப் பக்கத்திற்குச் செல்லுங்கள்.

உங்களுடைய அடையாளத்தினை யாரோ ஒருவர் களவாடியிருக்கிறார் அல்லது துஷ்ப்பிரயோகித்திருக்கிறார் என்று நீங்கள் நினைத்தால், எம்மால் உதவ இயலும். வரி செலுத்துவோர் அவர்களது வரி சம்பந்தப்பட்ட அடையாளங்களை மீண்டும் நிறுவிக்கொள்ளத் தேவைப்படும் தகவல்கள், அறிவுரை மற்றும் ஒத்தாசைகளை நாங்கள் அளிக்கிறோம். 

ஒரு தனிநபரோ அல்லது வர்த்தகமோ செய்யும் காரியம் சரியல்ல என்று என்று உங்களுக்குத் தோன்றினால் www.ato.gov.au/tipoff எனும் வலைத்தலப் பக்கத்தின் வாயிலாக அதை நீங்கள் எமக்குத் தெரிவிக்கலாம்.

அரசாங்கக் கொடுப்பனவுகளும் சேவைகளும்

நீங்கள் ஏற்கனவே ‘செண்ட்டர்லிங்க்’ கொடுப்பனவு ஒன்றைப் பெற்றுவராவிட்டால், ‘சர்வீஸஸ் ஆஸ்திரேலியா’வினால் பண ரீரியாக உங்களுக்கு உதவ இயலும். சேவை மையம் ஒன்றிற்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை. எமது சுய-சேவைத் தெரிவுகளை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். சமூக சேவகர் ஒருவரையும் நீங்கள் பெறலாம். நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு சேவைபெறுநராக இருந்தால், ‘கொரோனா வைரஸ் (கோவிட்-19)’ காரணமாக எமது கொடுப்பனவுகளிலும் சேவைகளிலும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.  பல மொழிகளில் கிடைக்கும் மேலதிகத் தகவல்களுக்கு servicesaustralia.gov.au/covid19 எனும் வலைத்தலப் பக்கத்திற்குச் செல்லுங்கள்.