தனிநபர் மற்றும் குடும்பங்கள்

ஓய்வு நிதியான 'சூப்பர்' - இல் இருந்து முன்கூட்டியே பணம் எடுத்தல்

தகுதி பெறும் தனிநபர்களும், தகுதி பெறும் தற்காலிக வதிவாளர்களும் இணைய வழியில் ‘myGov’ வாயிலாக 1 ஜூலை 2020 வரை தமது ‘ஓய்வுகால நிதி’(superannuation)யில் இருந்து 10,000 டாலர்கள் வரைக்கும்  பெறுவதற்காக விண்ணப்பிக்க இயலும்.

1 ஜூலை 2020 முதல் 24 செப்டம்பர் 2020 வரை அடுத்ததாக இன்னொரு 10,000 டாலர்களை எடுக்க தனிநபர்களால் இயலுமாக இருக்கக்கூடும்.

உங்களுடைய ‘சூப்பர்’-இல் இருந்து பணத்தை முன்கூட்டியே எடுப்பதன் காரணமாக உங்களுடைய ‘சூப்பர்’ பாக்கித் தொகையில் பாதிப்பு ஏற்படும், மற்றும் உங்களுடைய எதிர்கால ஓய்விற்கான வருமானம் பாதிக்கப்படக்கூடும். ‘சூப்பர்’-இல் இருந்து முன்கூட்டியே பணத்தை எடுப்பதற்கு முன்பாக நிதியாலோசனையை நாடுவதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.

‘சூப்பர்’-இல் இருந்து முன்கூட்டியே பணத்தை எடுப்பதைப் பற்றிய மேலதிகத் தகவல்களை www.ato.gov.au/coronavirus எனும் வலைத்தளப் பக்கத்தில் காணுங்கள், அல்லது ATO -உடன் நீங்கள் உங்கள் மொழியில் பேச விரும்பினால், 13 14 50 -இல் ‘மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் மொழிபெயர்த்துரைப்பு சேவை’(Translating and Interpreting Service (TIS National)-யை அழையுங்கள்.

வாடகைதாரர் வெளியேற்றல்கள் இருக்காது

அனைத்து மாநில மற்றும் எல்லைப்பகுதி அரசுகளாலும் வாடகைதாரர்கள் வெளியேற்றப்படுவது ஆறு மாதங்களுக்கு நிறுத்திவைக்கப்படும். குறுகியகால ஒப்பந்தங்களைப் பற்றிப் பேசுமாறு வீட்டு உரிமையாளர்களும் வாடகைதாரர்களும் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றனர். மேலதிகத் தகவல்களுக்கு உங்களுடைய மாநில மற்றும் எல்லைப்பகுதி அரசுடன் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கானக் குறைந்தபட்ச ‘பணம்-எடுப்பு’ (drawdown) வீதம் குறித்த தெரிவுகள்

‘கோவிட்-19’ பெருந்தொற்றின் காரணமாக நிதிச் சந்தைகளில் ஏற்பட்ட கணிசமான இழப்புகளை மிதப்படுத்துவதில் உதவுவதற்காக 2019-20 மற்றும் 2020-21 நிதி ஆண்டுகளுக்காக, ‘சூப்பர்’-இல் இருந்து உருட்டப்பட்டப் பணம் உள்ள கணக்குகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓய்வூதியங்கள் மற்றும்  இது போன்ற மற்ற திட்டங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து பணம் எடுப்பதற்கானக் குறைந்தபட்சத் தேவைகள் 50 சதவீதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலதிகத் தகவல்களுக்கு www.ato.gov.au/drawdown எனும் வலைத்தளப் பக்கத்திற்குச் செல்லுங்கள்.

அரச முறைமையைப் பாதுகாப்பானதாகவும் நியாமானதாவும் வைத்திருத்தல்

‘கோவிட்-19’ மோசடிகள் மற்றும் இதர மோசடிகளுக்கு இலக்காகும் ஆஸ்திரேலியர்களது எண்ணிக்கையில் கணிசமான உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. மோசடி நபர் ஒருவரால் நீங்கள் தொடர்புகொள்ளப்பட்டிருந்தாலோ, மின்னஞ்சல், குறுஞ்செய்தி அல்லது தொலைபேசி அழைப்பு ஒன்றைப் பற்றி உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தாலோ, அதைப் பற்றி எம்முடன் முதலில் சோதித்துக்கொள்ளுங்கள்.

மேலதிகத் தகவல்களுக்கு www.ato.gov.au/scams எனும் வலைத்தளப் பக்கத்திற்குச் செல்லுங்கள்.

உங்களுடைய வரி அல்லது ‘சூப்பர்’ சம்பந்தப்பட்டத் தகவல்கள் களவு போயுள்ளன அல்லது உங்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்று நீங்கள் கவலைப்பட்டால் நீங்கள்:

  • ‘myGov’கணக்கு ஒன்று உங்களுக்கு இருந்தால், அதைப் பார்த்து உங்களைப் பற்றிய விபரங்கள் இப்போதும் சரியாக இருக்கின்றனவா என்று சோதிக்க வேண்டும்
  • வரி சம்பந்தப்பட்ட உங்களுடைய அடையாளங்களைப் பாதுகாப்பதில் உதவி பெற எமது ‘சேவைபெறுனர் அடையாளப் பாதுகாப்பு ஆதரவுதவி மைய’(Client Identity Support Centre)த்துடன் 1800 467 033 எனும் இலக்கத்தில் தொடர்புகொள்ள வேண்டும்.

தனி நபர் ஒருவரோ, ஒரு வர்த்தகமோ செய்யும் காரியம் சரியல்ல என்று நீங்கள் நினைத்தால் www.ato.gov.au/tipoff எனும் வலைத்தளப் பக்கத்தின் மூலமாகவும் நீங்கள் அதை எமக்குத் தெரிவிக்கலாம்.  

அரசாங்கக் கொடுப்பனவுகள் மற்றும் சேவைகள்

நீங்கள் ஏற்கனவே ‘செண்ட்டர்லிங்க்’ கொடுப்பனவு ஒன்றைப் பெற்றுக்கொண்டிருக்கவில்லை என்றாலும், ‘சர்வீசஸ் ஆஸ்திரேலியா’-வினால் நிதி ரீதியாக உங்களுக்கு உதவ இயலக்கூடும். ‘சேவை மையம்’ ஒன்றிற்கு நீங்கள் செல்லவேண்டியதில்லை. எமது ‘சுய-சேவை’த் தெரிவுகளை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். சமூக சேவகர் ஒருவரையும் நீங்கள் அணுகலாம்.  நீங்கள் ஏற்கனவே எமது வாடிக்கையாளராக இருந்தால், ‘கொரோனா வைரஸ்’ (‘கோவிட்-19’) காரணமாக எமது கொடுப்பனவுகளிலும் சேவைகளிலும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. பல மொழிகளிலும் உள்ள மேலதிகத் தகவல்களுக்கு servicesaustralia.gov.au/covid19  எனும் வலைத்தளத்திற்குச் செல்லுங்கள்.