การเหยียดเชื้อชาติไม่เป็นที่ยอมรับ

หากคุณพบเห็นหรือมีประสบการณ์การเลือกปฏิบัติ การคุกคามหรือความเกลียดชังทางเชื้อชาติ อย่าทนเก็บไว้ จงทำการรายงาน

หากคุณตกเป็นเหยื่อของพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติ

 • ติดต่อตำรวจหากคุณถูกทำร้ายหรือข่มขู่ว่าจะมีการใช้ความรุนแรง
  • ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่คุกคามชีวิต โทร 000 และขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
  • หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากตำรวจ แต่ไม่ได้มีอันตรายใด ๆ ในทันที ให้โทรไปที่สายด่วนความช่วยเหลือของตำรวจ (131 444)
 • คุณอาจต้องการจัดการกับสถานการณ์ด้วยตัวคุณเองโดยการพูดคุยโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหากไม่มีการทำความรุนแรงและหากทำเช่นนั้นได้อย่างปลอดภัย
 • หากวิธีการติดต่อโดยตรงไม่สามารถช่วยแก้ไขสถานการณ์หรือคุณรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะทำเช่นนี้ คุณสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย (AHRC) ได้
  • หากต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนกับ AHRC โปรดไปที่ www.humanrights.gov.au/complaints หรือโทรติดต่อศูนย์บริการข้อมูลแห่งชาติของ AHRC ที่หมายเลข 1300 656 419 หรือ 02 9284 9888

พลังของผู้พบเห็นเหตุการณ์

เมื่อผู้ที่เป็นพยานเห็นเหตุการณ์การเหยียดเชื้อชาติทำการพูดต่อต้านสิ่งที่เห็น ผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายจะรู้สึกได้รับการสนับสนุน และการทำเช่นนี้สามารถทำให้ผู้ที่ทำการเหยียดเชื้อชาติต้องหันกลับมาพิจารณาพฤติกรรมของตนเองใหม่ อย่านำตัวเองไปเสี่ยง แต่จงพูดและยืนหยัดข้างผู้ที่ถูกกระทำถ้าปลอดภัยที่จะทำได้ การแสดงออกแม้เพียงเรียบง่ายก็มีพลัง

หากคุณเห็นพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติคุณสามารถ:

 • พูดออกมา - พูดให้รู้ว่ามันเป็นการเหยียดเชื้อชาติ ให้ผู้กระทำผิดรู้ว่ามันไม่เป็นที่ยอมรับ
 • สนับสนุนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ - ยืนข้างผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายและถามเขาว่าเขาโอเคหรือไม่  
 • เก็บหลักฐาน - บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโทรศัพท์ของคุณ ถ่ายภาพผู้กระทำความผิดและรายงานต่อเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลียมีข้อแนะนำสำหรับผู้พบเห็นเหตุการณ์ ไปที่ https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism

การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและสิทธิ์ของคุณ

การกระทำในที่สาธารณะโดยแบ่งแยกตามเชื้อชาติ สีผิว สัญชาติหรือชาติกำเนิดของบุคคลหรือกลุ่มคน ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นการก่อให้เกิดความไม่พอใจ ดูถูก ทำให้รู้สึกอับอาย หรือข่มเหง เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในออสเตรเลีย พฤติกรรมประเภทนี้จัดเป็นความเกลียดชังทางเชื้อชาติ

ตัวอย่างความเกลียดชังทางเชื้อชาติอาจรวมถึง:

 • เนื้อหาที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อเชื้อชาติบนอินเทอร์เน็ต รวมถึง ฟอรั่มทางอินเทอร์เน็ต บล็อก เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์และเว็บไซต์แบ่งปันวิดีโอ
 • ความคิดเห็นหรือรูปภาพที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อเชื้อชาติในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่น เช่น แผ่นพับหรือใบปลิว
 • การกล่าวสุนทรพจน์ที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อเชื้อชาติในการชุมนุมสาธารณะ
 • ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมต่อเชื้อชาติในที่สาธารณะ เช่น ร้านค้า สถานที่ทำงาน สวนสาธารณะ ระบบขนส่งสาธารณะหรือโรงเรียน
 • ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมต่อเชื้อชาติในการแข่งขันกีฬาโดยผู้เล่น ผู้ชม โค้ชหรือเจ้าหน้าที่

กฎหมายมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างสิทธิ์ในการสื่อสารได้อย่างอิสระ ('เสรีภาพในการพูด') และสิทธิในการใช้ชีวิตโดยปราศจากจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติ การกระทำบางอย่างอาจไม่ขัดต่อกฎหมาย หาก "ทำอย่างสมเหตุสมผลและโดยสุจริต"

การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับการปฏิบัติด้วยความอนุเคราะห์น้อยกว่าผู้อื่นในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเนื่องจากเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย สัญชาติหรือชาติพันธุ์ หรือสถานะผู้อพยพ เช่นการปฏิเสธให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่าบ้านเพราะเขามีพื้นเพทางเชื้อชาติหรือสีผิวหนึ่งใด

การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติยังเกิดขึ้นได้อีกเมื่อมีกฎหรือนโยบายที่ปฏิบัติเท่าเทียมสำหรับทุกคน แต่มีผลกระทบที่ไม่เป็นธรรมต่อคนที่มีเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย สัญชาติหรือชาติพันธุ์ หรือสถานะผู้อพยพอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น บริษัทที่สั่งพนักงานไม่ให้สวมหมวกหรือผ้าคลุมศีรษะอื่น ๆ ในที่ทำงาน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะส่งผลที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลบางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์

หากคุณประสบกับการเลือกปฏิบัติหรือความเกลียดชังทางเชื้อชาติ คุณสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย กระบวนการร้องเรียนนั้นง่าย ฟรีและมีความยืดหยุ่น

หากต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออสเตรเลีย โปรดไปที่ www.humanrights.gov.au/complaints

บริการข้อมูลแห่งชาติ

บริการข้อมูลแห่งชาติ (NIS) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออสเตรเลีย ให้ข้อมูลและการส่งเรื่องต่อสำหรับบุคคลองค์กรและนายจ้างเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ บริการนี้ฟรีและเก็บข้อมูลเป็นความลับ

NIS สามารถ:

 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของคุณภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
 • หารือเกี่ยวกับว่าคุณจะสามารถทำการร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้หรือไม่ หรือวิธีที่กฎหมายมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของคุณ
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการร้องเรียน ตอบโต้การร้องเรียน หรือจัดการกับปัญหาการเลือกปฏิบัติเฉพาะเจาะจงใด ๆ
 • ส่งเรื่องคุณต่อไปยังองค์กรอื่นที่อาจช่วยคุณได้

โปรดทราบว่า NIS ไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายได้

คุณสามารถติดต่อ NIS โดย:

บริการแปลและล่าม

บริการแปลและล่าม (TIS National) เป็นบริการล่ามสำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ บริการส่วนใหญ่ของ TIS National นั้นฟรีสำหรับผู้ที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

การให้คำปรึกษาและสุขภาวะทางจิตที่ดี

บริการสนับสนุนใหม่แบบ 24/7 ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือผู้คนผ่านการระบาดใหญ่ของ COVID-19 นั้นมีให้บริการให้ฟรีสำหรับชาวออสเตรเลียทุกคน

สามารถเข้าถึงบริการสนับสนุนนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://coronavirus.beyondblue.org.au/

สำหรับบริการช่วยเหลือวิกฤตส่วนบุคคลและสุขภาพจิต คุณสามารถติดต่อ Beyond Blue ได้ที่ 1800 512 348 หรือ Lifeline ที่ 13 11 14 ได้ตลอดเวลา 

Kids Helpline เป็นบริการฟรีสำหรับคนหนุ่มสาวอายุ 5 ถึง 25 เด็ก วัยรุ่นและคนหนุ่มสาวสามารถโทร 1800 551 800 ได้ตลอดเวลา