ความรุนแรงในครอบครัว

เวลาที่ยากลำบากไม่ใช่ข้อแก้ตัวสำหรับเวลาที่ยากลำบากที่บ้าน หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือการทำร้ายในครอบครัว ติดต่อ 1800RESPECT ที่ 1800 737 732 สำหรับคำแนะนำและการสนับสนุนที่ฟรีและเก็บเป็นความลับ มีบริการทุกที่ทุกเวลาสำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย รวมถึงการสนับสนุนออนไลน์ที่ http://www.1800respect.org.au/