สำหรับธุรกิจ 

เงิน JobKeeker

การจ่ายเงิน JobKeeper ของรัฐบาลเคยเป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือชั่วคราวสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก coronavirus (COVID-19) อย่างมีนัยสำคัญ

นายจ้าง กิจการที่มีเจ้าของคนเดียวและนิติบุคคลอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์ได้เคยสามารถสมัครเพื่อรับการชำระเงิน JobKeeper สำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์ของตนได้ ATO ได้จ่ายตามให้กับนายจ้างเป็นรายเดือน

ธุรกิจเคยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงิน JobKeeper ผ่านทาง ATO พอร์ทัลธุรกิจใน บริการออนไลน์ ATO ใช้ myGov หากเป็นกิจการที่มีเจ้าของคนเดียวหรือตัวแทนทำภาษี หรือ BAS ที่มีการจดทะเบียน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน JobKeeper โปรดไปที่ www.ato.gov.au/JobKeeper

สร้างความมั่นใจในกระแสเงินสดในการชำระค่าใช้จ่ายและค่าแรง

ธุรกิจที่มีสิทธิ์และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จ้างพนักงานจะได้รับเงินระหว่าง 20,000 ถึง 100,000 เหรียญเพื่อเพิ่มกระแสเงินสดผ่านการยื่นรายงานกิจกรรมรายเดือนและรายไตรมาสของตนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2020

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 

ช่างฝึกหัดและผู้ฝึกงาน

รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะของออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องและช่วยให้ธุรกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรักษาไว้ซึ่งช่างฝึกหัดและผู้ฝึกงานโดยการเสนอเงินอุดหนุนค่าจ้างแรงงานร้อยละ 50 สูงสุดถึง 21,000 เหรียญ 

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 

สินเชื่อและเงินกู้

โครงการรับประกัน SME ช่วง coronavirus ใหม่นี้หมายความว่าคุณอาจสามารถขอเงินกู้เพิ่มเติมจากผู้ให้สินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเกื้อหนุนคุณในช่วงหลายเดือนข้างหน้าได้ 

รัฐบาลจะให้การค้ำประกันร้อยละ 50 แก่ผู้ให้สินเชื่อที่เป็น SME สำหรับสินเชื่อใหม่ที่ไม่มีหลักประกันเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

รัฐบาลยังให้การยกเว้นจากภาระหน้าที่การให้กู้ยืมด้วยความรับผิดชอบสำหรับผู้ให้สินเชื่อที่ให้สินเชื่อแก่ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นลูกค้าเก่า 

การยกเว้นนี้มีผลใช้หกเดือนและใช้กับสินเชื่อเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจใด ๆ รวมถึงสินเชื่อใหม่ การเพิ่มวงเงินสินเชื่อ และการเปลี่ยนแปลงสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ 

การให้การสนับสนุนภูมิภาคและภาคส่วน

รัฐบาลได้จัดสรรเงินจำนวน 1 พันล้านเหรียญเพื่อสนับสนุนชุมชน ภูมิภาคและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดของ coronavirus เงินเหล่านี้มีพร้อมให้ความช่วยเหลือในระหว่างการระบาดของโรคและเพื่อช่วยในการฟื้นฟู นอกจากนี้รัฐบาลกำลังช่วยเหลืออุตสาหกรรมสายการบินของเราด้วยแพคเกจสูงถึง 715 ล้านเหรียญ 

แผน JobMaker มาตรการชั่วคราวเพื่อสนับสนุนธุรกิจ

ในส่วนของงบประมาณปี 2020–21 รัฐบาลกำลังดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อช่วยให้ธุรกิจฟื้นตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ coronavirus (COVID-19)

มาตรการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ลดภาษี การลดหย่อนภาษีและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินเมื่อถึงเวลาเสียภาษี มาตรการเหล่านี้จะสนับสนุนธุรกิจต่าง ๆ ผ่านผลกระทบทางเศรษฐกิจของ COVID-19 สำหรับปีภาษี 2020–21 และ 2021–22

มาตรการเหล่านี้ ได้แก่:

  • เครดิตการจ้างงาน JobMaker
  • Temporary full expensing
  • ผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกไป
  • สนับสนุนการลงทุนทางธุรกิจ - การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเร่ง 
  • การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทันที
  • การเพิ่มเกณฑ์เงินหมุนเวียนของธุรกิจขนาดเล็ก