สุขภาพ

ข้อมูลสุขภาพ

หากคุณมีอาการรุนแรง เช่น หายใจลำบาก โทรไปที่หมายเลข 000 เพื่อรับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

อาการของ coronavirus ได้แก่:

 • เป็นไข้
 • ไอ
 • เจ็บคอ
 • หายใจลำบาก

อาการอื่น ๆ อาจรวมถึงอาการน้ำมูกไหล ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ คลื่นไส้ ท้องเสีย อาเจียน สูญเสียการรับกลิ่น ความรู้สึกรับรสเปลี่ยนไป เบื่ออาหารและอ่อนเพลีย

โปรดไปพบแพทย์หากคุณป่วยและคิดว่าคุณอาจเป็นโรค coronavirus

คุณสามารถโทรไปที่ National Coronavirus Helpline ได้ที่หมายเลข 1800 020 080 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากล่ามในภาษาของคุณโปรดโทร 131 450

เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข มีข้อมูลมากมายใน ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้ผู้คนปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อชุมชน

สามารถดูแหล่งข้อมูลภาษาเพิ่มเติมได้ที่ www.sbs.com.au/language/coronavirus

การตรวจและการรักษา COVID-19

คุณต้องทำตามคำสั่งด้านสาธารณสุข ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีวีซ่า หรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะวีซ่าของคุณ หากคุณรู้สึกไม่สบายและมีอาการ แม้ว่าอาการจะไม่รุนแรง คุณควรไปพบแพทย์และเข้ารับการตรวจ COVID-19

ค้นหาคลินิกระบบทางเดินหายใจ COVID-19 ที่ใกล้คุณที่สุด

รักษาตัวเองให้ปลอดภัย

 • ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นเวลา 20 วินาที ปิดปากและจมูกเมื่อไอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูกและปาก
 • รักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1.5 เมตรเมื่ออยู่นอกบ้าน
 • หลีกเลี่ยงการทักทายทางกาย เช่น การจับมือ การกอดและการจูบ
 • ระมัดระวังเป็นพิเศษหากคุณใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
 • หลีกเลี่ยงฝูงชนและการชุมนุมสาธารณะจำนวนมาก
 • รับทราบข้อมูล - ใช้เฉพาะข้อมูลทางการที่เชื่อถือได้ ดาวน์โหลดแอปโทรศัพท์มือถือ Coronavirus Australia สมัครสมาชิก บริการ Coronavirus Australia WhatsApp และเข้าไปที่ www.australia.gov.au เพื่ออ่านข้อมูลล่าสุด

สายช่วยเหลือ COVID-19 สำหรับผู้สูงอายุ

สายช่วยเหลือ COVID-19 สำหรับผู้สูงอายุทำการแจ้งข่าวสาร ให้การสนับสนุนและเชื่อมต่อให้กับชาวออสเตรเลียสูงอายุ

ผู้สูงอายุบางคนมีความเสี่ยงต่อ COVID-19 แต่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตน้อยและมีความจำเป็นต้องมีวิธีการเข้าถึงข้อมูลสำหรับสถานการณ์ของตน สายช่วยเหลือ COVID-19 สำหรับผู้สูงอายุ ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือ

ชาวออสเตรเลียสูงอายุ ครอบครัว เพื่อนและผู้ดูแลสามารถโทรฟรีได้ที่หมายเลข 1800 171 866 หาก:

 • ต้องการพูดคุยกับใครบางคนเกี่ยวกับข้อจำกัดในระหว่าง COVID-19 และผลกระทบต่อตนเอง
 • รู้สึกเหงาหรือกังวลเกี่ยวกับคนที่ตนรัก
 • ให้การดูแลใครบางคนและต้องการข้อมูลหรือใครบางคนที่จะพูดคุยด้วย
 • ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนบริการดูแลผู้สูงอายุที่ใช้อยู่
 • ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึงบริการให้การดูแลใหม่ที่ไม่เคยใช้ หรือของใช้จำเป็น เช่น การไปซื้อของ
 • มีความกังวลเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะสมองเสื่อม
 • ต้องการจัดให้มีการตรวจเช็คความเป็นอยู่แบบครั้งเดียวหรือเป็นประจำสำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น

ชาวออสเตรเลียสูงอายุ ญาติ ผู้ดูแล เพื่อนหรือผู้สนับสนุนช่วยเหลือสามารถโทรไปที่หมายเลข 1800 171 866 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 18.00 น. ตามเวลามาตรฐานออสเตรเลียตะวันออก ในวันธรรมดาสำหรับข้อมูลหรือบริการใด ๆ ที่ต้องการ

เอกสารข้อเท็จจริง