สุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

อาการของ coronavirus รวมถึง:

 • เป็นไข้
 • ไอ
 • เจ็บคอ
 • เหนื่อยล้า
 • หายใจลำบาก

หากคุณไม่สบายและคิดว่าอาจติดเชื้อ coronavirus ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์

คุณสามารถโทรหาสายด่วน coronavirus แห่งชาติ (National Coronavirus Helpline) เพื่อขอข้อมูล หากคุณต้องการบริการแปลหรือล่ามโทร 131 450

หากคุณมีอาการรุนแรง เช่น หายใจลำบาก โทร 000 เพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยด่วน

เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลหลายภาษาที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้ผู้คนปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อชุมชน

การตรวจและการรักษา COVID-19

คุณต้องทำตามคำสั่งด้านสาธารณสุข ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีวีซ่า หรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะวีซ่าของคุณ  หากคุณรู้สึกไม่สบาย ไปพบแพทย์และทำการตรวจ COVID-19

รัฐบาลของรัฐและดินแดนทำการตรวจและการรักษา COVID-19 ให้ฟรี

รักษาตัวให้ปลอดภัย

 • ฝึกสุขอนามัยที่ดีเสมอ ล้างมือให้สะอาดเป็นเวลา 20 วินาทีด้วยสบู่และน้ำ ปิดปากเมื่อไอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูกและปาก
 • รักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1.5 เมตรเมื่ออยู่นอกบ้าน
 • หลีกเลี่ยงการทักทายทางกาย เช่น การจับมือ กอดและจูบ
 • ใช้การแตะการ์ดแทนการจ่ายเงินสด
 • เดินทางในเวลาที่เงียบสงบและหลีกเลี่ยงฝูงชน
 • รับข้อมูลข่าวสารทันเหตุการณ์ - รับข้อมูลทางการที่เชื่อถือได้เท่านั้น ดาวน์โหลดแอพมือถือ Coronavirus Australia สมัครรับบริการ Coronavirus Australia WhatsApp และไปที่ www.australia.gov.au เพื่อรับข้อมูลล่าสุด

สายช่วยเหลือ COVID-19 สำหรับผู้สูงอายุ

สายช่วยเหลือ COVID-19 สำหรับผู้สูงอายุ ทำการแจ้งข่าวสาร ให้การสนับสนุน และเชื่อมต่อให้กับชาวออสเตรเลียสูงอายุ

ผู้สูงอายุบางคนมีความเสี่ยงต่อ COVID-19 แต่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตน้อย และมีความจำเป็นต้องมีวิธีการเข้าถึงข้อมูลสำหรับสถานการณ์ของตน  สายช่วยเหลือ COVID-19 สำหรับผู้สูงอายุให้ข้อมูลและการสนับสนุน

ชาวออสเตรเลียสูงอายุ ครอบครัว เพื่อนและผู้ดูแลสามารถโทรฟรีได้ที่หมายเลข 1800 171 866 หาก:

 • ต้องการพูดคุยกับใครบางคนเกี่ยวกับข้อจำกัดในระหว่าง COVID-19 และผลกระทบต่อตนเอง
 • รู้สึกเหงาหรือกังวลเกี่ยวกับคนที่ตนรัก
 • ให้การดูแลใครบางคนและต้องการข้อมูลหรือใครบางคนที่จะพูดคุยด้วย
 • ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนบริการดูแลผู้สูงอายุที่ใช้อยู่
 • ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึงบริการให้การดูแลใหม่ที่ไม่เคยใช้ หรือหาของใช้จำเป็น เช่น การไปซื้อของ
 • มีความกังวลเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะสมองเสื่อม
 • ต้องการจัดให้มีการตรวจสอบความเป็นอยู่แบบครั้งเดียวหรือแบบสม่ำเสมอสำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น

ชาวออสเตรเลียสูงวัย ญาติพี่น้อง ผู้ดูแล เพื่อนหรือผู้ให้ความช่วยเหลือสามารถ:

 • โทรไปที่ 1800 171 866
 • 8.30 น. - 18.00 น. เวลามาตรฐานออสเตรเลียตะวันออก ในวันทำการ
 • เพื่อรับข้อมูลหรือบริการใด ๆ ที่อาจต้องการ

เอกสารข้อเท็จจริง