สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

Safe Work Australia ได้พัฒนาแนวทางเพื่อสนับสนุนธุรกิจและบุคคลให้เข้าใจหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมายสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจาก COVID-19

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ swa.gov.au/coronavirus

เอกสารข้อเท็จจริง