ธุรกิจ

การขยายเวลา JobKeeper

การจ่ายเงิน JobKeeper ซึ่งได้กำหนดหมดอายุวันที่ 27 กันยายน 2563 จะยังคงมีต่อไปสำหรับธุรกิจที่มีสิทธิ์ (รวมถึงธุรกิจอาชีพอิสระ) และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2564

สำหรับข้อมูลสรุปของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น โปรดดูที่ treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension

เงิน JobKeeper

การจ่ายเงิน JobKeeper ของรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือชั่วคราวสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก coronavirus (COVID-19) อย่างมีนัยสำคัญ

นายจ้าง กิจการที่มีเจ้าของคนเดียวและนิติบุคคลอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์สามารถสมัครเพื่อรับการชำระเงิน JobKeeper สำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์ของตนได้ ATO จะจ่ายตามให้กับนายจ้างเป็นรายเดือน

ธุรกิจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงิน JobKeeper ผ่านทาง ATO พอร์ทัลธุรกิจในบริการออนไลน์ ATO ใช้ myGov หากคุณเป็นกิจการที่มีเจ้าของคนเดียวหรือตัวแทนทำภาษี หรือBAS ที่มีการจดทะเบียน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน JobKeeper และความช่วยเหลือที่มีอยู่จาก ATO ไปที่ www.ato.gov.au/JobKeeper

สร้างความมั่นใจในกระแสเงินสดในการชำระค่าใช้จ่ายและค่าแรง

ธุรกิจที่มีสิทธิ์และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จ้างพนักงานจะได้รับเงินระหว่าง 20,000 ถึง 100,000 เหรียญเพื่อเพิ่มกระแสเงินสดผ่านการยื่นรายงานกิจกรรมของตนไปจนถึงเดือนหรือไตรมาสเดือนกันยายน 2563

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 

ช่างฝึกหัดและผู้ฝึกงาน

รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะของออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องและช่วยให้ธุรกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรักษาไว้ซึ่งช่างฝึกหัดและผู้ฝึกงานโดยการเสนอเงินอุดหนุนค่าจ้างแรงงานร้อยละ 50 สูงสุดถึง 21,000 เหรียญ 

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 

สินเชื่อและเงินกู้

โครงการรับประกัน SME ช่วง coronavirus ใหม่นี้หมายความว่าคุณอาจสามารถขอเงินกู้เพิ่มเติมจากผู้ให้สินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเกื้อหนุนคุณในช่วงหลายเดือนข้างหน้าได้ 

รัฐบาลจะให้การค้ำประกันร้อยละ 50 แก่ผู้ให้สินเชื่อที่เป็น SME สำหรับสินเชื่อใหม่ที่ไม่มีหลักประกันเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

รัฐบาลยังให้การยกเว้นจากภาระหน้าที่การให้กู้ยืมด้วยความรับผิดชอบสำหรับผู้ให้สินเชื่อที่ให้สินเชื่อแก่ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นลูกค้าเก่า 

การยกเว้นนี้มีผลใช้หกเดือนและใช้กับสินเชื่อเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจใด ๆ รวมถึงสินเชื่อใหม่ การเพิ่มวงเงินสินเชื่อ และการเปลี่ยนแปลงสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ 

การให้การสนับสนุนภูมิภาคและภาคส่วน

รัฐบาลได้จัดสรรเงินจำนวน 1 พันล้านเหรียญเพื่อสนับสนุนชุมชน ภูมิภาคและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดของ coronavirus เงินเหล่านี้มีพร้อมให้ความช่วยเหลือในระหว่างการระบาดของโรคและเพื่อช่วยในการฟื้นฟู นอกจากนี้รัฐบาลกำลังช่วยเหลืออุตสาหกรรมสายการบินของเราด้วยแพคเกจสูงถึง 715 ล้านเหรียญ 

ลงทุนในธุรกิจของคุณ 

เกณฑ์การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทันทีได้ถูกเพิ่มขึ้นจาก 30,000 เหรียญเป็น 150,000 เหรียญสำหรับธุรกิจที่มียอดขายรวมต่อปีน้อยกว่า 500 ล้านเหรียญ 

ไม่ว่าคุณจะซื้ออุปกรณ์ใหม่สำหรับคลังสินค้า หรือซื้อรถแทรกเตอร์มือสอง ธุรกิจของคุณอาจได้รับประโยชน์จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทันทีที่เพิ่มขึ้นและขยายออกไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563 

ธุรกิจที่มีสิทธิ์ยังจะสามารถใช้การหักค่าเสื่อมราคาแบบเร่งผ่านโครงการริเริ่มเพื่อจูงใจการลงทุน 15 เดือนได้อีกด้วย 

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 

การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทันทีสำหรับธุรกิจที่มีสิทธิ์

สนับสนุนการลงทุนทางธุรกิจ - การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเร่ง 

และดูที่: