วัคซีน COVID-19

การมีวัคซีน COVID-19 ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคนในออสเตรเลียจะช่วยปกป้องตัวคุณ ครอบครัวของคุณและคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรนา

วัคซีน COVID-19 จะมีให้สำหรับทุกคนในออสเตรเลีย แม้ว่าคุณจะไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลียหรือผู้พำนักถาวรก็ตาม ซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่มีบัตร Medicare ผู้เยี่ยมเยือนจากต่างประเทศ นักเรียนต่างชาติ แรงงานต่างชาติ และผู้ขอลี้ภัย

สำหรับข้อมูลสุขภาพในภาษาของคุณ ไปที่ https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

เอกสารข้อเท็จจริง