วัคซีนป้องกันโรค COVID-19

เราขอสนับสนุนให้ทุกคนที่อยู่ในชุมชนออสเตรเลียรับการฉีดวัคซีน นี่สอดคล้องกับคำแนะนำด้านสาธารณสุข

วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ให้ฟรีสำหรับทุกคนในออสเตรเลีย รวมถึง:

  • ผู้ถือวีซ่าออสเตรเลีย
  • ผู้มาเยือนจากต่างประเทศ
  • นักศึกษาต่างชาติ
  • แรงงานข้ามชาติ
  • ผู้ขอลี้ภัย และ
  • ผู้ที่ไม่มีวีซ่าถูกต้อง

เมื่อคนในออสเตรเลียฉีดวัคซีน ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเข้าเมืองหรือสัญชาติของพวกเขา 

คุณไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ใช้หรือลงทะเบียนกับ Medicare เพื่อที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ฟรี คุณสามารถหาคลินิกที่คุณไม่จำเป็นต้องมีบัตร Medicare ได้ด้วยการใช้ COVID-19 Vaccine Eligibility Checker

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เป็นภาษาของคุณ กรุณาดู COVID-19 vaccine information in your language

เอกสารข้อเท็จจริง