Irkçılık kabul edilemez

Herhangi bir ırkçı ayrımcılık, taciz ya da nefrete şahit olur ya da maruz kalırsanız kabullenmeyin ve sessiz kalmayın.

Bir ırkçı davranışın kurbanıysanız

 • Şiddete maruz kaldıysanız ya da şiddet tehdidi alıyorsanız polise başvurun.
  • Acil durumda ya da hayati tehlikede Üç Sıfır’ı (000) arayıp polisi isteyin.
  • Polisin yardımına ihtiyacınız varsa ama acil bir tehlike durumu yoksa Polis Yardım Hattını (131 444) arayın.
 • Bir şiddet yoksa ve bu şekilde davranmak güvenliyse doğrudan işin içindeki kişi ya da kişilerin gündemine getirerek meseleyi halletmek isteyebilirsiniz.
 • Bu kişi meseleyi çözmezse ya da bunu yapmak için kendinizi rahat hissetmezseniz Avustralya İnsan Hakları Komisyonuna (AHRC) şikâyette bulunabilirsiniz.

Görgü tanıklarının gücü

Irkçılığa şahit olanların sesini yükseltmesi kurbanın bu desteği hissetmesini sağlar ve ırkçılığı yapanın davranışını gözden geçirmesine yol açabilir. Kendinizi riske atmayın. Ama bunu yapmak güvenliyse sessiz kalmayın ve kurbanın yanında durun. Basit jest ve mimiklerin bile etkisi olabilir.

Irkçı bir davranışa şahit olursanız:

 • Sesinizi yükseltebilirsiniz — bunun ırkçılık olduğunu ifade edin ve failin bunun kabul edilemez olduğunu anlamasını sağlayın
 • Kurbana destek olun — hedef alınan kişinin yanında durun ve iyi olup olmadıklarını sorun  
 • Delili kaydedin — olayı telefonunuza kaydedin, failin fotoğrafını çekin ve yetkililere bildirin

Avustralya İnsan Hakları Komisyonunun görgü tanıklarına tavsiyeleri için https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism adresine gidin

Irkçı ayrımcılık ve haklarınız

Avustralya’da halkın içinde bir kişi ya da topluluğa yönelik o kişi ya da kişilerin ırkı, rengi, milli ya da etnik kökenini temel alarak rahatsız etmesi, hakaret içermesi, küçük düşürmesi veya sindirmesi muhtemel davranışlarda bulunmak yasaya aykırıdır. Bu tip davranışlar ırkçı nefret olarak sınıflandırılır.

Irkçı nefrete örnek olarak aşağıdakiler gösterilebilir:

 • e-forumlar, bloglar, sosyal ağlar ve video paylaşım siteleri dahil internette rahatsız edici ırkçı materyal
 • gazete, dergi ya da broşür veya el ilanı gibi diğer yayınlarda rahatsız edici ırkçı yorum ya da görüntüler
 • halkın toplandığı bir yerde ırkçı söylemler
 • dükkân, iş yeri, park ya da toplu taşıma veya okul gibi halka açık yerlerde ırkçı taciz edici yorumlar
 • spor etkinliklerinde oyuncular, izleyiciler, koç ya da resmi görevliler/hakemler tarafından ırkçı taciz edici yorumlar.

Yasa, özgür iletişim (‘ifade hürriyeti’) hakkı ile ırkçı nefrete uğramadan yaşama arasında denge kurmayı hedefler. Bazı eylemler “makul şekilde ve iyi niyetle yapılmışsa” yasaya aykırı olmayabilir.

Birisi ırk, renk, soy, milli ya da etnik köken ya da göçmenlik durumundan dolayı benzer durumdaki başka birisine göre daha az avantajlı muamele gördüğünde, örneğin belli bir ırka mensup ya da renge sahip olduğu için kendisine ev kiralamak reddedilirse vb. ırk ayrımcılığı gerçekleşmiş olur.

Irk ayrımcılığı herkes için aynı uygulanan ama belli bir ırk, renk, soy, milli ya da etkin köken ya da göçmenlik durumuna sahip olanlar üzerinde adaletsiz etkisi olan bir kural ya da politika mevcut olduğunda da, örneğin bir şirketin, bazı ırk/etnik kökene mensup kişilere adaletsiz etkisi olması muhtemel olacak şekilde çalışanlarına şapka ya da başa giyilen diğer şeyleri işte takmamaları gerektiğini söylemesi gibi durumlarda da gerçekleşir.

Irkçı ayrımcılığa ya da nefrete maruz kalırsanız Avustralya İnsan Hakları Komisyonuna şikâyette bulunabilirsiniz. Şikâyet işlemi basit, ücretsiz ve esnektir.

Avustralya İnsan Hakları Komisyonuna şikâyette bulunmak için www.humanrights.gov.au/complaints adresine gidin 

Ulusal Bilgi Hizmeti

Avustralya İnsan Hakları Komisyonunun Ulusal Bilgi Hizmeti (NIS) kişilere, kurumlara ve çalışanlara çeşitli insan hakları ve ayrımcılık konularında bilgi ve başvuru kaynağı sunar. Bu hizmet ücretsiz ve gizlidir.

NIS:

 • federal insan hakları ve ayrımcılığı önleme yasasının öngördüğü hak ve sorumluluklarınız hakkında bilgi sağlayabilir
 • Komisyona şikayette bulunup bulunamayacağınızı ya da yasanın sizin durumunuza nasıl uygulanacağını tartışabilir
 • nasıl şikayette bulunulacağı, bir şikayetin nasıl yanıtlanacağı ya da belirli ayrımcılık meselelerinin nasıl ele alınacağı hakkında size bilgi verebilir
 • sizi yardımcı olabilecek başka bir kuruma yönlendirebilir

NIS’in hukuki tavsiyeler veremeyeceğini lütfen unutmayın.

NIS’e aşağıdaki yollarda ulaşabilirsiniz:

Yazılı ve Sözlü Tercüme Hizmeti

Yazılı ve Sözlü Tercüme Hizmetlerini (TIS National) İngilizce konuşamayanlara yönelik tercüme hizmetidir. TIS National hizmetlerinin çoğu İngilizce konuşmayanlar için ücretsizdir.

Danışma ve Zihin Sağlığı Esenliği

COVID-19 salgınında insanlara yardım etmek için özel olarak tasarlanmış yeni bir 7/24 destek hizmeti tüm Avustralyalılara ücretsiz olarak sunulmuştur.

Bu destek hizmetine https://coronavirus.beyondblue.org.au/ internet sitesinden ulaşabilirsiniz

Kişisel kriz ve zihin sağlığı destek hizmetleri için 1800 512 348’den Beyond Blue’yu ya da 13 11 14’ten Lifeline’ı istediğiniz zaman arayabilirsiniz.

Çocuk Yardım Hattı 5 - 25 yaş aralığındakilere yönelik ücretsiz bir hizmettir. Çocuklar, ergenler ve gençler 1800 551 800’ü istedikleri zaman arayabilirler.