İşletmeler için

JobKeeper Payment

Hükümet’in JobKeeper Payment ödemesi koronavirüsten (COVID-19) önemli oranda etkilenen işletmelere yönelik önemli bir sübvansiyon idi.

Yararlanma şartlarını taşıyan işverenler, serbest çalışanlar ve diğer kurumlar yararlanma şartlarını taşıyan çalışanları için JobKeeper ödemeleri alma başvurusunda bulunabiliyorlardı. Bu ödemeler işverene ATO tarafından her ay gecikmeli olarak ödenecekti.

İşletmeler JobKeeper Payment ödemesine ATO'nun Business Portal’ı aracılığıyla, serbest çalışanlar myGov kullanılarak ATO çevrimiçi hizmetleri aracılığıyla ya da kayıtlı bir vergi ya da BAS acentesi aracılığıyla başvurabiliyorlardı.

JobKeeper Payment hakkında bilgi için www.ato.gov.au/JobKeeper adresinizi ziyaret edebilirsiniz.

Fatura ve ücretleri ödemek için nakit akışı sağlama

Personel çalıştıran ve yararlanma şartlarını taşıyan işletmeler ve kâr amacı gütmeyen kurumlar Mart 2020’den Eylül 2020’ye kadar olan aylık ve üç aylık (NFP) faaliyet beyanlarını teslim ederek $20.000 ila $100.000 nakit akışı takviyesi alacaklardır.

Daha fazla bilgi için:

Çıraklar ve stajyerler

Hükümet $21.000’a kadar yüzde 50 sübvansiyon sağlayarak Avustralya’nın vasıflı işgücünün kesintisiz gelişmesini destekliyor ve şartları taşıyan işletmelerin çırak ve stajyerlerini çıkartmamalarına yardım ediyor.

Daha fazla bilgi için:

Krediler

Yeni bir Koronavirüs KOBİ Garanti Planı sayesinde katılımcı kredi sağlayıcılar tarafından verilen ve gelecek aylarda size destek sağlayacak ilave kredilere erişebileceksiniz.

Hükümet işletme sermayesi olarak kullanılacak yeni güvencesiz krediler için KOBİ kredi sağlayıcılarına yüzde 50’lik garanti sağlayacak.

Hükümet mevcut küçük işletme müşterilerine kredi veren kredi sağlayıcılar için sorumlu kredi verme yükümlülüklerinden bir muafiyet de sağlıyor.

Bu muafiyet altı ay geçerlidir ve yeni kredi, kredi limiti artırma ve kredi varyasyonları ile yeniden yapılandırmalar dahil işletme amaçlı her türlü kredi için geçerlidir.

Bölge ve sektör destekleri

Hükümet Koronavirüs salgınından en çok etkilenen toplum, bölge ve endüstrileri desteklemeye 1 milyar $ ayırdı. Bu fonlar salgın ve toparlanma sürecinde yardımcı olacak. Ayrıca, Hükümet 715 milyon $’a varan bir paketle havayolu endüstrimize de yardım ediyor.

İşletmeleri desteklemeye yönelik JobMaker Plan geçici önlemleri

2020–21 Bütçesinin parçası olarak hükümet, işletmelerin koronavirüs salgınının (COVID-19) etkilerinden toparlanmasına yardımcı olmak için bir dizi önlem uygulamaya koyuyor.

Bu önlemler vergi zamanı vergi kolaylıklar ve indirimleri ile varlık amortismanı talepleriyle ilgilidir. Bu önlemler 2020-21 ve 2021-22 mali yıllarında işletmeleri COVID-19’un ekonomik etkilerine karşı destek sağlayacaktır.

Bu önlemler aşağıdakileri kapsamaktadır:

  • JobMaker Hiring Credit
  • Geçici tam harcama
  • Zararı geriye taşıma
  • İşletme yatırımını destekleme – hızlandırılmış amortisman
  • Varlıkları bilançodan anlık silme
  • Küçük işletme varlığı ciro eşiğini yükseltme