Cá nhân và hộ gia đình

Rút tiền hưu bổng sớm

Cá nhân hội đủ điều kiện và cư dân tạm thời nếu hội đủ điều kiện sẽ có thể làm đơn trực tuyến tại myGov để xin rút tối đa 10.000 đô-la tiền hưu bổng trước ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 24 tháng 9 năm 2020, cá nhân có thể có thể xin rút thêm 10.000 đô-la.

Rút tiền hưu bổng sớm sẽ ảnh hưởng đến số tiền hưu bổng quý vị có và có thể ảnh hưởng đến nguồn thu nhập khi quý vị nghỉ hưu trí trong tương lai. Trước khi làm đơn xin rút hưu bổng sớm, quý vị hãy cân nhắc tìm người tư vấn về tài chính.

Hãy tìm hiểu thêm về rút tiền hưu bổng sớm tại www.ato.gov.au/coronavirus, hoặc nếu muốn nói chuyện với ATO bằng ngôn ngữ của mình, quý vị hãy gọi điện thoại cho Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS Toàn quốc) qua số 13 14 50.

Không đuổi nhà

Chính phủ tiểu bang và lãnh thổ sẽ tạm hoãn các trường hợp đuổi nhà trong sáu tháng. Chủ nhà và người thuê nhà nên thảo luận về các thỏa thuận ngắn hạn. Hãy liên lạc với chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ nơi quý vị cư ngụ để biết thêm chi tiết.

Các lựa chọn tỷ lệ rút tiền tối thiểu dành cho người nghỉ hưu

Yêu cầu rút tiền tối thiểu đối với tiền cấp dưỡng hưu dựa trên tài khoản và các sản phẩm tương tự đã giảm 50% trong năm thu nhập 2019-20 và 2020-21 để giúp giảm thiểu thiệt hại đáng kể trên thị trường tài chính do đại dịch COVID-19 gây ra.

Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập www.ato.gov.au/drawdown

Duy trì hệ thống an toàn và công bằng

Số lượng người Úc bị nhắm mục tiêu liên quan đến COVID-19 và các trò lừa đảo khác đã gia tăng đáng kể. Nếu nghĩ rằng kẻ lừa đảo đã liên lạc với quý vị hoặc nếu thấy email, tin nhắn (SMS) hoặc cuộc gọi điện thoại đáng nghi ngờ, quý vị hãy hỏi chúng tôi trước.

Muốn biết thêm thông tin, truy cập www.ato.gov.au/scams.

Nếu lo ngại thông tin về thuế hoặc hưu bổng của quý vị đã bị đánh cắp hoặc sử dụng mà quý vị không cho phép, quý vị nên:

  • Kiểm tra tài khoản myGov nếu quý vị có tài khoản myGov và bảo đảm thông tin của quý vị vẫn đúng
  • Liên lạc với Trung tâm Hỗ trợ Danh tính Khách hàng của chúng tôi qua số 1800 467 033 để giúp quý vị bảo vệ danh tính về thuế của mình.

Quý vị cũng có thể cho chúng tôi biết chi tiết tại www.ato.gov.au/tipoff nếu cảm thấy cá nhân hoặc doanh nghiệp nào đó không làm đúng luật.

Các khoản trợ cấp và dịch vụ của chính phủ

Services Australia có thể giúp đỡ quý vị về tài chính ngay cả khi quý vị không đang lãnh trợ cấp Centrelink. Quý vị không cần đến trung tâm dịch vụ. Quý vị có thể sử dụng các hình thức tự phục vụ. Quý vị cũng có thể được gặp nhân viên xã hội. Nếu quý vị đã là khách hàng, các khoản trợ cấp và dịch vụ của chúng tôi đã có thay đổi bởi vì coronavirus (COVID-19). Muốn biết thêm thông tin bằng một số ngôn ngữ, hãy truy cập servicesaustralia.gov.au/covid19