Cá nhân và hộ gia đình

Rút tiền hưu bổng sớm

Cá nhân hội đủ điều kiện có thể làm đơn trực tuyến tại myGov để xin rút tối đa 10.000 đô-la tiền hưu bổng trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Rút tiền hưu bổng sớm sẽ ảnh hưởng đến số tiền hưu bổng quý vị có và có thể ảnh hưởng đến nguồn thu nhập khi quý vị nghỉ hưu trí trong tương lai. Trước khi làm đơn xin rút hưu bổng sớm, quý vị hãy cân nhắc tìm người tư vấn về tài chính.

Hãy tìm hiểu thêm về rút tiền hưu bổng sớm tại www.ato.gov.au/early-access, hoặc nói chuyện với ATO bằng ngôn ngữ của mình, quý vị hãy gọi điện thoại cho Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS Toàn quốc) qua số 13 14 50.

Không đuổi nhà

Chính phủ tiểu bang và lãnh thổ sẽ tạm hoãn các trường hợp đuổi nhà trong sáu tháng. Chủ nhà và người thuê nhà nên thảo luận về các thỏa thuận ngắn hạn. Hãy liên lạc với chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ nơi quý vị cư ngụ để biết thêm chi tiết.

Các lựa chọn tỷ lệ rút tiền tối thiểu dành cho người nghỉ hưu

Yêu cầu rút tiền tối thiểu đối với tiền cấp dưỡng hưu dựa trên tài khoản và các sản phẩm tương tự đã giảm 50% trong năm thu nhập 2019-20 và 2020-21 để giúp giảm thiểu thiệt hại đáng kể trên thị trường tài chính do đại dịch COVID-19 gây ra.

Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập www.ato.gov.au/drawdown

JobKeeper Payment

JobKeeper Payment giúp đỡ các doanh nghiệp bị COVID-19 ảnh hưởng đáng kể, bằng cách giúp đỡ chi phí tiền lương trả cho nhân viên/công nhân, để nhiều người Úc có thể sẽ không bị mất việc và tiếp tục có thu nhập.

Người chủ sẽ thông báo cho quý vị nếu họ định thay mặt quý vị xin lãnh JobKeeper Payment mỗi hai tuần.

Muốn biết thông tin, hãy truy cập www.ato.gov.au/jobkeeper

Duy trì hệ thống an toàn và công bằng

Các trò lừa đảo liên quan đến COVID-19 và các trò lừa đảo khác nhắm vào người Úc đã gia tăng đáng kể. Nếu nghĩ rằng kẻ lừa đảo đã liên lạc với quý vị hoặc nếu thấy email, tin nhắn (SMS) hoặc cuộc gọi điện thoại đáng nghi ngờ, quý vị hãy hỏi chúng tôi trước.

Nếu không chắc chắn khi ATO liên lạc với quý vị có phải là thực hay không, đừng trả lời. Hãy gọi cho Đường dây Thường trực về Trò Lừa đảo của ATO qua số 1800 008 540 hoặc truy cập www.ato.gov.au/scams.

Nếu quý vị cho rằng có người đã đánh cắp hoặc sử dụng trái phép danh tính của mình, chúng tôi có thể giúp quý vị. Chúng tôi cung cấp thông tin, tư vấn và trợ giúp để giúp người nộp thuế thiết lập lại danh tính liên quan đến thuế của họ.

Quý vị cũng có thể cho chúng tôi biết chi tiết tại www.ato.gov.au/tipoff nếu cảm thấy cá nhân hoặc doanh nghiệp nào đó không làm đúng luật.

Khoản trợ cấp và dịch vụ của chính phủ

Services Australia có thể giúp quý vị về tài chính ngay cả khi quý vị không đang lãnh trợ cấp Centrelink. Quý vị không cần đến trung tâm dịch vụ. Quý vị có thể sử dụng các cách thức tự phục vụ của chúng tôi. Quý vị cũng có thể gặp nhân viên xã hội. Nếu quý vị hiện là khách hàng, các khoản thanh toán và dịch vụ của chúng tôi đã có thay đổi bởi vì coronavirus (COVID-19). Muốn biết thêm thông tin bằng một số ngôn ngữ khá nhau, hãy truy cập servicesaustralia.gov.au/covid19