Dành cho cá nhân và hộ gia đình

Không đuổi nhà

Chính phủ tiểu bang và lãnh thổ sẽ tạm hoãn các trường hợp đuổi nhà trong sáu tháng. Chủ nhà và người thuê nhà nên thảo luận về các thỏa thuận ngắn hạn. Hãy liên lạc với chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ nơi quý vị cư ngụ để biết thêm chi tiết.

Các lựa chọn tỷ lệ rút tiền tối thiểu dành cho người nghỉ hưu

Yêu cầu rút tiền tối thiểu đối với tiền cấp dưỡng hưu dựa trên tài khoản và các sản phẩm tương tự đã giảm 50% trong năm thu nhập 2019-20 và 2020-21 để giúp giảm thiểu thiệt hại đáng kể trên thị trường tài chính do đại dịch COVID-19 gây ra.

Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập www.ato.gov.au/drawdown

Triển hạn JobKeeper

JobKeeper Payment, thoạt đầu dự trù sẽ chấm dứt vào ngày 27 tháng 9 năm 2020, sẽ tiếp tục dành cho các doanh nghiệp hội đủ điều kiện (bao gồm người tự làm chủ) và tổ chức vô vị lợi cho đến ngày 28 tháng 3 năm 2021.

Muợi cho đến ngày 28 tháng 3 năm 2021.own"p dưỡng hưu dựa trên tài khoả treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension.

JobKeeper Payment

JobKeeper Payment của Chính phủ là khoản trợ cấp tạm thời dành cho các doanh nghiệp bị coronavirus (COVID-19) tác động đáng kể.

Những người chủ, doanh thương cá thể và các pháp nhân khác hội đủ điều kiện có thể nộp đơn xin JobKeeper Payment cho nhân viên/công nhân hội đủ điều kiện của họ. ATO sẽ trả lại khoản tiền này cho người chủ mỗi tháng sau khi họ đã trả cho nhân viên/công nhân của họ.

Các doanh nghiệp có thể nộp đơn xin JobKeeper Payment tại Cổng Thông tin Doanh nghiệp của ATO, tại các dịch vụ trực tuyến của ATO bằng cách sử dụng myGov nếu quý vị là doanh thương cá thể hoặc qua trung gian đại diện khai thuế hoặc BAS đã đăng ký.

Muốn biết thông tin về hình thức trợ giúp và sự giúp đỡ liên quan đến JobKeeper hiện do ATO cung ứng, hãy truy cập www.ato.gov.au/JobKeeper.

Tín dụng Tuyển dụng Nhân viên JobMaker

Chương trình JobMaker Hiring Credit (Tín dụng Tuyển dụng Nhân viên JobMaker) là hình thức khuyến khích các doanh nghiệp tuyển dụng thêm người tìm việc trẻ tuổi từ 16–35 tuổi.

Các người chủ hội đủ điều kiện có thể được phép sử dụng Tín dụng Tuyển dụng Nhân viên JobMaker cho mỗi nhân viên bổ sung hợp lệ mà họ tuyển dụng trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 10 năm 2020 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021.

Muốn biết thêm thông tin, hãy xem tại www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit

Duy trì hệ thống an toàn và công bằng

Các trò lừa đảo liên quan đến COVID-19 và các trò lừa đảo khác nhắm vào người Úc đã gia tăng đáng kể. Nếu nghĩ rằng kẻ lừa đảo đã liên lạc với quý vị hoặc nếu thấy email, tin nhắn (SMS) hoặc cuộc gọi điện thoại đáng nghi ngờ, quý vị hãy hỏi chúng tôi trước.

Nếu không chắc chắn khi ATO liên lạc với quý vị có phải là thực hay không, đừng trả lời. Hãy gọi cho Đường dây Thường trực về Trò Lừa đảo của ATO qua số 1800 008 540 hoặc truy cập www.ato.gov.au/scams.

Nếu quý vị cho rằng có người đã đánh cắp hoặc sử dụng trái phép danh tính của mình, chúng tôi có thể giúp quý vị. Chúng tôi cung cấp thông tin, tư vấn và trợ giúp để giúp người nộp thuế thiết lập lại danh tính liên quan đến thuế của họ.

Quý vị cũng có thể cho chúng tôi biết chi tiết tại www.ato.gov.au/tipoff nếu cảm thấy cá nhân hoặc doanh nghiệp nào đó không làm đúng luật.

Khoản trợ cấp và dịch vụ của chính phủ

Services Australia có thể giúp quý vị về tài chính ngay cả khi quý vị không đang lãnh trợ cấp Centrelink. Quý vị không cần đến trung tâm dịch vụ. Quý vị có thể sử dụng các cách thức tự phục vụ của chúng tôi. Quý vị cũng có thể gặp nhân viên xã hội. Nếu quý vị hiện là khách hàng, các khoản thanh toán và dịch vụ của chúng tôi đã có thay đổi bởi vì coronavirus (COVID-19). Muốn biết thêm thông tin bằng một số ngôn ngữ khá nhau, hãy truy cập servicesaustralia.gov.au/covid19